Şcolile profesionale, o Cenuşăreasă a învăţământului românesc. Sesiune de informare despre învățământul profesional și tehnic

Inspectoratul Școlar Județean Buzău a organizat joi, la Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău, sesiunea de informare pentru directorii și directorii adjuncți din școlile gimnaziale din județul Buzău. În deschidere, profesor dr. Veronica Trandafir, inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare, a prezentat invitații și obiectivele acestui eveniment: prevenirea abandonului școlar și promovarea învățământului profesional și tehnic.  Florina Stoian, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Buzău, a precizat că această sesiune de informare face parte dintr-o campanie a Inspectoratului Școlar Județean Buzău pentru promovarea și informarea publică privind învățământul profesional, reprezentând o ocazie de a discuta altfel pentru a consilia și orienta elevii din învățământul gimnazial.

Învățământul profesional poate răspunde aptitudinilor unor elevi, cât și nevoilor agenților economici. În plus, doamna inspector școlar general a subliniat rolul directorilor pentru a ghida elevii și familiile acestora pe drumul unei corecte și eficiente orientări profesionale. Un rol deosebit îl are și CJRAE care efectuează studii sociologice și este un partener eficient pentru consilierea elevilor. Orientarea în carieră trebuie să fie o prioritate în activitățile de consiliere a elevilor din clasele gimnaziale. Nela Wamsiedel, inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Buzău, a subliniat, încă de la început, rolul major al directorilor unităților de învățământ gimnaziale în realizarea obiectivelor acestei campanii de promovare a învățământului profesional și tehnic.

A detaliat și condițiile privind avantajele învățământului profesional și tehnic ( burse profesionale, internat și cantină, proiecte ERASMUS+ pentru stagii de practică în alte țări etc). De asemenea, prezentarea unor exemple de bune practici poate constitui o modalitate eficientă de promovare a învățămntului profesional. Ora de consiliere poate fi organizată prin vizitarea unor licee tehnologice, a unor agenți economici care doresc să colaboreze în acest domeniu. Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma  a transmis informații privind situația economică din orașul Buzău. În ceea ce privește consilierea și orientarea profesională a elevilor, el a evidențiat faptul că este foarte importantă colaborarea dintre familie și școală, considerată  motorul principal în formarea și orientarea elevilor.

Prin toate proiectele derulate, Primăria Buzău încearcă să dea o altă anvergură învățământului buzoian, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău și alte instituții abilitate. De exemplu, platforma educațională implementată de Primărie în unitățile de învățământ din orașul Buzău permite evaluarea elevilor și colaborarea familie-școală pentru o bună orientare către filierele care sunt în concordanță cu aptitudinile elevilor. De asemenea, a prezentat noi proiecte economice susținute de Primăria Buzău care presupun o cerere crescută de forță de muncă în municipiul Buzău. A susținut implicarea Primăriei Buzău în organizarea de către directori și  profesori, a unor proiecte extrașcolare pentru stimularea aptitudinilor elevilor și a motivării acestora privind continuarea studiilor liceale în clasele de învățământ profesional.

Directorul CJRAE, Dan Pâslaru a prezentat analiza situației privind opțiunile elevilor din clasa a VIII-a, pe baza unui chestionar realizat în luna octombrie, reiterând posibilitățile de colaborare cu școlile gimnaziale în vederea organizării unor proiecte de orientare profesională a elevilor. Profesorul Carmen Florescu, director adjunct al Liceului Tehnologic „Henri Coandă” a evidențiat modalități de orientare profesională a elevilor din clasa a VIII-a pentru filierele din învățământul profesional și tehnic, prin prezentarea avantajelor: învățarea în condiții reale de muncă, în interacțiune cu angajați mai experimentați, familiarizarea cu specificul domeniului profesional etc.

Renașterea învățământului tehnic și profesional trebuie să fie prioritatea reformelor din învățământul românesc. Pentru informarea părinților, a agenților economici și a elevilor, a prezentat platforma „Alege-ți drumul”, cu ofertele diverse din învățământului profesional. În a doua parte a sesiunii, au intervenit trei absolvenți ai Liceului Tehnologic „Henri Coandă” din Buzău, precizând realizările profesionale, având ca bază formarea din timpul studiilor liceale. În încheiere, trei elevi din clasa a IX-a, profilul profesional, au prezentat 10 motive pentru care au ales această formă de învățământ.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: