Se caută operatori de calculator pentru birourile electorale

1-noapte-nebuna-la-birourile-electoraleAutoritatea Electorală Permanentă (AEP) îşi continuă campania de recrutare a operatorilor de calculator ai secţiilor de votare. Recrutarea se face „în baza normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9 din 28.10.2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015)”.
Buzoienii interesaţi să devină operatori de calculator se pot adresa în acest sens birourilor judeţene ale Autorităţii. Persoanele care doresc să participe la selecţie trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română (scris şi vorbit); să aibă minimum 18 ani împliniţi; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fi absolvit învăţământul general obligatoriu şi să aibă cunoştinţe de bază în tehnologia informaţiei. Ar mai fi de adăugat faptul că activitatea operatorilor de calculator din secţiile de votare este remunerată sub formă de indemnizaţie stabilită prin Hotărâre a Guvernului.
Un alt aspect asupra căruia a insistat Autoritatea Electorală Permanentă vizează şi înființarea, gestionarea și actualizarea Corpului experților electorali, corp din care urmează a fi desemnați prin tragere la sorți președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare şi locţiitorii acestora.
Mai multe informaţii privind modalitatea de selectare şi desemnare a operatorilor de calculator, precum şi despre Corpul experților electorali pot fi obţinute de pe pagina web a instituţiei.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: