Se organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director executiv al Direcţiei Administraţiei Publice Locale

Primăria municipiului Buzău anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante. Este vorba despre funcția de director executiv al Direcţiei Administraţiei Publice Locale.  Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 09 octombrie 2018, ora 16:30, la sediul Primăriei Buzău. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 49 din Normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

 • a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3- se găseşte în format electronic, forma editabilă, pe site-ul w.w.w. primariabuzau.ro în secţiunea — Cereri şi formulare— Serviciul Resurse Umane, Organizare, Cooperare lnterinstituţională— Formular înscriere la concurs funcţionar public sau în format letric la camera 23;
 • b) curriculum vitae, modelul comun european;
 • c) copia actului de identitate;
 • d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 • f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatuiui;
 • i) cazierul judiciar;
 • j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Proba scrisă are loc în data de 22 octombrie 2018, ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Buzău. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Iată care sunt condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească cei care țintesc această funcție:

 • Să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti/ştiinţelor administrative, studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei pubrice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • Să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 7 ani.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, probei scrise, respectiv interviului, la Registratura Primăriei municipiului Buzău. Mai multe informații privind bibliografia necesară pentru susținerea acestui examen puteți găsi și aici: anunt concurs 20.09.2018.

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult