Ședință de îndată a Consiliului Județean Buzău

Consilierii județeni sunt convocați astăzi, de la ora 13.00, în sala D.Filipescu, în ședință de îndată, în cadrul căreia vor fi supuse spre aprobare și adoptare 3 proiecte de hotărâre. Mai exact pe ordinea de zi se află proiectele de hotărâre privind:

  1. Trecerea bunului imobil – Canton Buda, aparținând drumului DJ 203H din proprietate publică în proprietatea privată a județului Buzău;
  2. Modificarea poziției nr. 19 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;
  3. Aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ – Teritorială – județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000-75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: