Ședință ordinară a CLM, convocată săptămâna viitoare

Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară,  miercuri, 31 octombrie, începând cu ora 11.00, la sediul din Palatul Comunal, sala Stan Săraru. Pe ordinea de zi a întâlnirii sunt supuse spre dezbatere și aprobare 20 de proiecte de hotărâre, respectiv:

 1. proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al III-lea 2018;
 2. proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2017 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău şi preluarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială în structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. proiectul de hotărâre pentru adoptarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilorşi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău;
 4. proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 — 2019;
 5. proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare & contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 6. proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.170/27.07.2018 & Consiliului Local al Municipiului Buzău privind completarea Hotărârii nr. 324/16.11.2017 privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău;
 7. proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice ”Construire monument de for public Statuia Vasile Voiculescu”;
 8. proiectul de hotărâre privind utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău;
 9. proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 181/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău;
 10. proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiui Buzău (“Intrarea Pescăruş”, drum public situat între imobilele cu numerele 242-244 de pe Strada Orizontului, cartier Simileasca, în „Intrarea Cocorilor”);
 11. proiectul de hotărâre privind renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Bulevardul Mareşal Averescu şi arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe coiective din cartierul Nicolae Bălcescu, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;
 12. proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 14.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal—bugetare pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 13. proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul şcolar 2018-2019, a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău;
 14. proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a unui teren situat în incinta Liceului Tehnologic “Costin Nenitescu” din municipiului Buzău;
 15. proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent drumului de acces situate între străzile Olteţului şi Obor;
 16. proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău a unui teren situat pe strada Siriului adiacent numărului cadastral 6288;
 17. proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău a unui teren situat pe strada Depoului, nr. 49 Bis;
 18. proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun, proprietate publică a municipiului Buzău, din administrarea Societăţii Comerciale „UFtBIS – SERV” S.R.L. Buzău în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 19. proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Dosoftei Alexandru şi Dosoftei Lili & terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent garajului situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei lângă blocul 1 Hasdeu;
 20. proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire bloc locuinţe corective cu regim de înălţime D+P+2E” pe terenul intravilan, cu nr. cad. 56824, situat în strada Păcii, nr. 53 din municipiul Buzău, judeţul Buzău, precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea domnului Niculiţă Irinel Daniel, domiciliat în Buzău, Bdul Unirii, bloc 18A, ap. 10, etaj 2, administrator al S.C. Matias Agrinvest S.R.L. cu sediul în judeţul Buzău, comuna Amaru, sat Câmpeni;

prezentarea Raportului pentru semestrul I 2018 al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Urbis Serv” S.R.L. Buzău;

alte probleme ale activităţii curente.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult