Ședință ordinară a Consiliului Județean, din luna martie

Aleșii județului sunt convocați joi, 28 martie, la ora 09:00, la sala D.Filipescu, în ședința ordinară a lunii martie. În cadrul întâlnirii, consilierii vor avea de aprobat 18 proiecte de hotărâre printre acestea numărându-se acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău”, istoricului și scriitorului din Republica Moldova, Soroca, Nicolae Bulat; validarea mandatului de consilier județean al liberalului  Marius-Ion Văcăroiu (după plecarea lui  Raul Florescu). Totodată vor fi prezentate Raportul activității autorității publice județene în anul 2018, precum și rapoartele de activitate ale conducerii Consiliului Județean (președinte și cei doi vicepreședinți). Iată ordinea de zi a ședinței ordinare de joi:

 1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Florescu Raul-Ioan și declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean
 2. Validarea mandatului de consilier județean al domnului Văcăroiu Marius-Ion
 3. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a unor suprafețe de teren din DJ 203L, situate în intravilanul comunei Berca
 4. Darea în administrarea Muzeului Județean Buzău a unui imobil din proprietatea publică a județului Buzău situat în satul Colți, comuna Colți, cu destinația de ”Muzeul Chihlimbarului”
 5. Modificarea art.1 alin.(1) al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 18/2019 pentru aprobarea dezmembrării (dezlipirii) a două terenuri aparținând domeniului public de interes județean aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 6. Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată
 7. Aprobarea studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată
 8. Aprobarea metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” – formă actualizată
 9. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de OrdonanțaGuvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău
 10. Aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău, formă actualizată
 11. Aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeu Județean Buzău, Teatrul ”George Ciprian” Buzău și Centrul de Cultură și Artă Buzău
 12. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău
 13. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 14. Aprobarea proiectului modelului de steag al județului Buzău
 15. Aprobarea numirii auditorului financiar și încheierea unui contract de audit financiar la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
 16. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.03.2019
 17. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din datra de 28.03.2019
 18. Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Bulat Nicolae – istoric și scriitor din Republica Moldova, Soroca

RAPOARTE, INFORMĂRI:

 1. Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2018
 2. Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pe anul 2018
 3. Raportul de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian Robert, pe anul 2018
 4. Raportul de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Lungu Romeo Daniel, pe anul 2018
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: