ȘEFI DE INSTITUȚII BUZOIENE CHEMAȚI LUNI, LA RAPORT

Luni, la data de 27.11.2017, ora 11.00 se convoacă în ședința ordinară, Colegiul Prefectural al Județului Buzău. Ordinea de zi este după cum urmează:

  1. Raport privind activităţile desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală.

Prezintă: Orşa Valentin –Şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău

  1. Raport privind activităţile desfăşurate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău în anul 2017.

Prezintă: Marin Ştefan  – Comisar şef de poliţie, Coordonator al Centrului  de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău

  1. Raport privind activitatea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău referitoare la înregistrarea sporadică şi sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Prezintă: Bădicu Olimpia – Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău

  1. Informare privind managementul deşeurilor municipale în judeţul Buzău.

Prezintă: Marin Mirela – Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău

  1. Raport privind derularea Programelor Naţionale de Sănătate finanţate din bugetul Fondului Naţonal Unic de Asigurări Sociale de Sănătate la nivelul judeţului Buzău.

Prezintă: Alexandru Raluca – Preşedinte – Director general, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău

  1. Activitatea de voluntariat – domenii şi sectoare de acţiune comune serviciilor publice deconcentrate.

Prezintă: Găvăneanu Viorel – Inspector şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

  1. Informare privind producţiile agricole realizate în anul agricol 2017-2018, faţă de cele programate, la nivelul judeţului Buzău.

Prezintă: Florea Cosmin – Director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău

  1. Diverse.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: