SENATORII AU APROBAT LEGEA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

     Recent, senatorii au adoptat un proiect de lege care înlocuiește actuala lege a asociaţiilor. După cum menționează avocatnet.ro, prin noul cadru legal ,,vor fi clarificate aspecte legate de folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei, normele de conduită în cadrul blocurilor de locuit sau modalitatea de înfiinţare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, printre altele. Interesant este că documentul mai trecuse o dată de Executiv în noiembrie 2016, însă a fost clasat în Parlament ulterior. Multe dintre reglementările promovate prin intermediul acelui act se regăsesc acum în proiectul citat.

La propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Guvernul a aprobat la începutul verii un Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, document care va înlocui cadrul legislativ care reglementează în prezent funcţionarea asociaţiilor de proprietari, şi anume Legea nr. 230/2007. Luni, documentul a trecut de senatori, urmând să ajungă, pentru votul decisiv, la Camera Deputaților.

În mare parte, noul act preia reglementări promovate printr-un proiect de act normativ adoptat de Executiv în noiembrie 2016, dar clasat la scurt timp în Senat.  Astfel, noul cadru legal se va aplica tuturor imobilelor formate din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi/sau spaţii cu altă destinaţie.

În acest context, proiectul de lege votat luni, în Plenul Senatului stabilește condiţii clare pentru folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei, normele de conduită în cadrul condominiului sau principiile de stabilire a cotelor de proprietate comună asupra imobilului. Totodată, prevederile documentului vizează:

  • eficientizarea administrării locuinţelor, fie că sunt imobile colective tip bloc, locuinţe situate în curţi comune sau ansambluri rezidenţiale;
  • o mai bună structură a organelor de conducere ale asociaţiilor de proprietari;
  • clarificarea responsabilităţilor şi incompatibilităţilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociaţiilor de proprietari;
  • instituirea regulamentului condominiului, în care să se înscrie regulile de comportament şi de folosire a proprietăţii;
  • clarificarea şi eficientizarea relaţiei dintre autorităţile publice şi asociaţiile de proprietari.

Astfel, în condiţiile în care condominiul va fi abordat în sensul larg al termenului, fie că este cazul locuinţelor situate în imobile colective, fie că este vorba de locuinţe individuale situate în curţi comune sau alte forme de proprietăţi concret delimitate, se va îmbunătăţi administrarea imobilelor în care se află mai multe proprietăţi şi, implicit, mai mulţi proprietari, iar aceştia vor fi responsabilizaţi.

Reprezentanţii Guvernului aminteau în momentul adoptării documentului de faptul că proprietarii nu au numai drepturi, ci şi obligaţii legale legate de conservarea funcţională a imobilului, de asigurarea unui standard ridicat al calităţii vieţii şi de reducerea consumului şi asigurarea eficienţei energetice. În ceea ce priveşte activitatea asociaţiilor de proprietari, proiectul de act normativ aflat acum la senatori introduce obligativitatea constituirii de către asociaţiile de proprietari a fondului de reparaţii anual, precum şi a fondului de rulment. Totodată, fiecare asociație de proprietari va fi obligată să dețină două conturi bancare, respectiv:

  • un cont curent de investiții și cheltuieli;
  • un cont de reparații și/sau investiții.

În ceea ce privește regulamentul condominiului, acesta va trebui inițiat de către președintele asociației sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari, dezbătut și adoptat în adunarea generală cu acordul majorității proprietarilor din condominiu și adus la cunoștință, prin afișare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia. De altfel, documentul reglementează dreptul proprietarilor de condominiu de a fi informați în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociației.

De asemenea, vor fi detaliate şi clarificate atribuţiile administratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relaţii dintre aceştia, precum şi procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului şi de limitare a consumului energetic.

Nu în ultimul rând, proiectul de lege introduce obligativitatea ca lucrările de reabilitare pentru imobilele de locuinţe având mai multe tronsoane/scări să se facă unitar, şi nu pe segmente de clădire. În ceea ce priveşte condominiile de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului faţadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de numărul asociaţiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane, în baza unei documentaţii tehnice elaborate în condiţiile legii, de către arhitecţi cu drept de semnătură.

Din luna iunie, persoanele care nu-și mai pot plăti ratele creditului ipotecar scapă de evacuarea din locuință, potrivit Legii nr. 143/2017. Proiectul de lege nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat prin decret prezidenţial şi publicat în Monitorul Oficial”.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: