Și în acest an, meșteșugarii vor putea primi bani pentru participarea la târguri

Meșteșugarii și micii antreprenori care realizează produse artizanale vor putea solicita și în acest an un ajutor financiar nerambursabil pentru participarea la Târgul național pentru artizanat și meșteșuguri. Măsurile de încurajare a acestor activități fac parte dintr-o schemă de finanțare publică, fondurile fiind puse la dispoziția solicitanților asigurând finanțarea unui număr de cel puțin 150 de meșteșugari. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare nu a fost încă anunțată, ghidul solicitantului fiind, pentru moment, publicat pentru dezbatere publică.

Recent au fost publicate în dezbatere publică ghidurile solicitantului pentru mai multe programe de finanțare din fonduri naționale, printre acestea regăsindu-se și programul pentru Meșteșuguri și artizanat. Programul de finanțare urmăreşte organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi meşteşuguri pe durata a trei zile, la finalul anului 2018. Scopul acestui program este acela de susţinere a micilor meşteşugari, în vederea promovării și comercializării a propriilor produse.

Bugetul alocat acestui program de finanțare pentru anul bugetar 2018 este de 890.000 lei, ceea ce ar permite, conform estimăriilor Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), participarea la acest târg a unui număr de 150 de meșteșugari în anul 2018.

Beneficiarii eligibili în cadrul programului

Pot beneficia de prevederile acestui program antreprenorii care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

 • sunt întreprinderi mici şi mijlocii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, asociaţii profesionale sau fundaţii;
 • au capital social integral privat;
 • au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 și o cifră de afaceri de până la 50 de milioane de euro în anul fiscal anterior;
 • au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale.

În cadrul viitorului târg naţional, beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice de vânzare. De asemenea, beneficiarii prezenţi la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi sesiuni de ateliere de lucru, în cadrul cărora vor fi explicate şi demonstrate practic modalitățile de obținere a produselor. Atelierele de lucru se vor putea face pentru următoarele activități:

 • covoare ţesute manual;
 • confecţionarea iilor;
 • ateliere de olărit, ţesut, ceramică tradiţională şi decorativă;
 • Iconografie;
 • confecţionarea de păpuşi folclorice;
 • confecţionarea articolelor din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn;
 • atelier de restaurare;
 • atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal;
 • creaţie bijuterii etc.

Ajutorul financiar acordat în cadrul programului

În cadrul acestui program de finanțare, meșteșugarii vor beneficia de participarea gratuită la târg, dar și de transportul decontat al produselor și materialelor ce urmează a fi expuse. Suma maximă acordată unui beneficiar este de 3.600 de lei, astfel:

 • cel mult 2.000 de lei pentru transportul personal și al produselor ce urmează a fi expuse, în limita a 7,5 litri de carburant pentru 100 de kilometri parcurși;
 • cel mult 1.600 lei/beneficiar pentru patru nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.
 • În cadrul prezentului program, TVA este cheltuială neeligibilă, fiind suportată integral de către beneficiar.

Înscrierea în program se va desfășura on-line

Înscrierea în cadrul programului de Meșteșugărit și artizanat se face completând formularul de înscriere disponibil pe site-ul Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor pentru IMM-uri. Data de la care este activă completarea formularului de înscriere se comunică pe același site, cu cel puţin cinci zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. Actele care se vor ataşa la înscriere sunt următoarele:

 • cererea-tip de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat;
 • certificatul constatator, în original;
 • declaraţii pe propria răspundere pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate;
 • cartea de identitate a reprezentantului legal al solicitantului;
 • fotografii cu minimum trei produse artizanale/meşteşugăreşti realizate/comercializate de către solicitant.

Atenție! Acest ghid al solicitantului este publicat, pentru moment, în dezbatere publică. Pentru a intra în vigoare, proiectul schemei de minimis va trebui aprobat prin ordin de ministru. Depunerea proiectelor se va putea face la o dată ulterioară, ce nu a fost încă anunțată.

Sursa: avocatnet.ro
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: