Tot ce trebuie să știți despre modificările recente la munca sezonieră

Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău îi anunță pe cei interesaţi că Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență care prevede includerea a încă nouă activităţi şi domenii pe lista celor în care se poate presta muncă necalificată, în vederea asigurării unui cadru normativ coerent şi unitar care să faciliteze accesul persoanelor care desfăşoară activităţi sezoniere, sporadice sau accidentale pe piaţa muncii. Documentul urmăreşte, în acetaşi timp, asigurarea protecţiei zilierilor, scăderea birocraţiei şi simplificarea procedurilor administrative de inregistrarea acestora. Până la data de 18 aprilie 2019, zilierii puteau lucra, ocazional, doar în agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01; silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02 și pescuit şi acvacultură – diviziunea 03. Urmare a modificărilor aduse prin noul act normativ, zilierii pot desfăşura pentru un beneficiar exclusiv activități necalificate, cu caracter ocazional, şi pot fi angajaţi şi în următoarele domenii de activitate:

  • – activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
  • – publicitate – grupa 731;
  • – activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001; activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacote – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
  • – creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
  • – activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
  • – activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţti de tocutt particutare – clasa 8130;
  • – restaurante clasa 5610;
  • – baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
  • – activităţt ale grădintlor zoologice, botanice şt ale rezervaţillor naturale – clasa 9140.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/18 aprilie 2019 stabileşte că niciun zilier nu poate lucra pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia celor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinitlor botanice aftate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniut viticol. În cazut acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zite cumulate pe durata unui an calendaristic. Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a saltariului de bază minim brut pe ţară garantat în piață şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii.

Zilierut va avea, potrivit noului act normativ, catitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Sarcina calculării, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activitatea zilieritor, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codut fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, revine beneficiarutui de lucrări. În plus, în situaţia producerii unui accident de muncă sau 1n cazul apariţiei unei boli profesionale, beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuietilor aferente îngrijirilor medicale necesare.

De asemenea, se prevede înfiintarea Registrului electronic de evidență a zilierilor, la data de 20 decembrie 2019, sistemul informatic urmând să fie achiziționat de către Inspectia Muncii, în condițiile legii. Metodologia de întocmire şi transmitere a acestuia, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea lui se stabilesc prin ordin al ministrului Muncii și Justiției Sociale, în termen de 60 de zile de la înfiintarea Registrului.

Actut normativ introduce, în acelaşi timp, un concediu de odihnă suplimentar anual, de trei zite, pentru salariatete care urmează o procedură de fertitizare “in vitro”. Cererea pentru acordarea noului tip de concediu va fi însoţită de o scrisoare medicală, eliberată de medicul specialist în condiţiile legii. Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr.26/18.04.2019 modifică şi completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult