Consilierii judeţeni, convocaţi joi în şedinţă ordinară de plen. Vezi ordinea de zi!

Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară a lunii iulie, joi, 25 iulie, la ora 09:00. Pe ordinea de zi se află 20 de proiecte, majoritatea vizând rectificări bugetare ale unor instituții subordonate Consiliului Județean. Totodată, pe masa aleșilor județeni se află și proiectul de hotărâre privind revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității de Ordine Publică a Județului Buzău. Iată care sunt proiectele de hotărâri ce vor fi supuse spre dezbatere și apoi spre aprobare de către consilierii județeni, în ședința de joi:

 1. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ;
 2. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2019 pe cele două secțiuni;
 3. Aprobarea utilizării în anul 2019 a exercițiului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 1;
 4. Rectificarea a III -a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019;
 5. Rectificarea I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;
 6. Rectificarea I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 7. Rectificarea I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” Buzău;
 8. Rectificarea I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 9. Aprobarea finanțării participării unor elevi buzoieni și moldoveni în tabere din Republica Moldova și România;
 10. Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității de Ordine Publică a Județului Buzău;
 11. Completarea anexei nr. 14y la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019;
 12. Completarea Subcapitolului 4.9 „Eficiență energetică” la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020;
 13. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca V. Voiculescu” Buzău;
 14. Aprobarea Proiectului Tehnic de execuţie, a indicatorilor tehnico-economici şi pentru actualizarea bugetului proiectului “Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”;
 15. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”;
 16. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 17. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Direcției Județene pentru Evidența Populației Buzău;
 18. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2018 la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău;
 19. Aprobarea unor măsuri la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău;
 20. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a Planului de administrare al administratorilor la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: