Consilierii județeni sunt convocați în ședința ordinară a lunii iunie

Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară joi, 20 iunie, la ora  09:00. Pe ordinea de zi se află 13 proiecte de hotărâre ce vor fi supuse spre dezbatere și mai apoi spre aprobare consilierilor județeni. Printre acete acte cu caracter normativ amintim cele privind a II-a rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău, aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Concursului Național „Educație rutieră, educație pentru viață sau aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău. Iată ordinea de zi a ședinței ordinare de săptămâna viitoare:

 1. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019;
 2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al   Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 3. Rectificarea a I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al   Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
 4. Aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Concursului Național „Educație rutieră, educație pentru viață”;
 5. Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;
 6. Aprobarea alipirii unor terenuri aferente imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu 48;
 7. Aprobarea închirierii unei suprafețe de teren din terenul aferent unui bun imobil proprietatea publică a județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău, situat în comuna Măgura, sat Ciuta;
 8. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău  nr. 76/2018 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre  acasă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” Prioritatea de investiții 8.1, cu modificările ulterioare;
 9. Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de integrare prin terapie ocupațională Râmnicu Sărat, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Viață nouă în comunitate”, în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv, OS 4.15 „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung”;
 10. Aprobarea arondării localităților din județul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor – formă actualizată II;
 11. Modificarea unor anexe la Monografia economico – militară a județului Buzău;
 12. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;
 13. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian Buzău”.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: