fbpx

Consiliul Local Padina, convocat în ședință ordinară pe 28 iulie

Dispoziție a Primăriei Padina

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

COMUNA PADINA

PRIMAR

 

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data

de 28.07.2021, ora 9:00, la sediul Primariei  Padina, jud. Buzau

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

 • Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

D I S P U N E :

 

              Art.I  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021, ora 9:00, la sediul Primariei Padina,  judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare

 

 1. Proiecte de hotarari:
 2.    Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97 si aprobarea pretului minim de vanzare

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1.               Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind închiderea contului de execuţie al  bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul  al – II – lea  2021, pe cele două secțiuni

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 1. Proiect de H O T Ă R Â R E  privind rectificarea I  a bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău

pe anul 2021

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 

III. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

 

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care

se comunică public.

Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii

 

PADINA: 19.07.2021

Nr. ……….

 

       PRIMAR,                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                 SECRETAR GENERAL,

     Ec. Ionel Chiriță                                                                                       Fratica Nicu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           PROIECT

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

COMUNA PADINA

PRIMAR

 

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data

de 28.07.2021, ora 9:00, la sediul Primariei  Padina, jud. Buzau

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

 • Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

D I S P U N E :

 

              Art.I  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021, ora 9:00, la sediul Primariei Padina,  judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare

 

 1. Proiecte de hotarari:
 2. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97 si aprobarea pretului minim de vanzare

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 1.               Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind închiderea contului de execuţie al  bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul  al – II – lea  2021, pe cele două secțiuni

 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 1. Proiect de H O T Ă R Â R E  privind rectificarea I  a bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău

pe anul 2021

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

III. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

 

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care

se comunică public.

Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii

 

PADINA: 19.07.2021

Nr. ……….

       PRIMAR,                                                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                                                SECRETAR GENERAL AL COM. PADINA,

     Ec. Ionel Chiriță                                                                            Fratica Nicu

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult