fbpx

Convocarea Consiliului Local Padina în ședință ordinară pe 11 august

Anunț de la Primăria Padina

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data

de 11.08.2021, ora 9:00, la Caminul Cultural, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

 • Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

D I S P U N E :

               Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 11.08.2021, ora 9:00, la Caminul Cultural,  judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
 2. Prezentarea unei copii de pe Raportul de audit si a unei copii de pe Decizia nr. 14/23.07.2021 emisa de Camera de Conturi Buzau.
 3. Proiecte de hotarari:
  1. Proiect de  H O T Ă R Â R E  pentru aprobarea documentatiei de atribuire privind  vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97 Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 
 4. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

  Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
  Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
  Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
  Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care se comunică public.
  Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii

 

       PRIMAR,                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                 SECRETAR GENERAL,

     Ec. Ionel Chiriță                                                                                       Fratica Nicu

 

 

 

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult