fbpx

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 26.01.2022, ora 9:00, la sediul Primăriei Padina

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

 D I S P U N E :

Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din

data de 26.01.2022, ora 9:00, la sediul Primariei  Padina, jud. Buzău

 PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 

 1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
 2. Proiecte de hotarari:

 

 • Proiect de hotarare  privind organizarea si functionarea pentru anul scolar 2022 –

2023 a retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza com. Padina, Jud. Buzau

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de hotarare  privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT

PADINA, JUD. BUZAU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei GHERGHEASA în Asociație

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de hotarare  privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT

PADINA, JUD. BUZAU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”să voteze aprobarea primirii comunei MIHAILESTI în Asociație

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de hotarare  privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT

PADINA în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”să voteze aprobarea retragerii comunei CILIBIA din Asociație

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de hotărâre privind completarea anexei HCL nr. 45/2021 privind planul

de achiziții publice pentru anul 2022, la nivelul com. Padina, județul Buzău

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

 

PADINA: 20.01.2022

 

Nr. ……..

       PRIMAR,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                SECRETAR GENERAL,

     Ec. Ionel Chiriță                                                                                       Frătica Nicu

 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. …../2020
Nr.

crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0 1 2 3
1 Semnarea dispoziției1) ……………/2020
2 Comunicarea către prefectul județului2) …/…/2020
3 Aducerea la cunoștință publică3+4) …/…/2020
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) …/…/2020
5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz …/…/2020  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

1)  art. 240 alin. (1): „Primarul, …, prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise … în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;

2)  art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data … emiterii.;

3)  art. 197 alin. (4): „ … dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.”;

4)  art. 199 alin. (1): „Comunicarea … dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;

5)  art. 198 alin. (1): „… dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;

6)  art. 199 alin. (2): „ … dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

COMUNA PADINA

PRIMAR

                                                                                     – proiect –

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data

de 26.01.2022, ora 9:00, la sediul Primariei  Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

 

D I S P U N E :

 

            Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din

data de 26.01.2022, ora 9:00, la sediul Primariei  Padina, jud. Buzău

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 

 1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
 2. Proiecte de hotarari:

 

 • Proiect de hotarare  privind organizarea si functionarea pentru anul scolar 2022 –

2023 a retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza com. Padina, Jud. Buzau

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de hotarare  privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT

PADINA, JUD. BUZAU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei GHERGHEASA în Asociație

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de hotarare  privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT

PADINA, JUD. BUZAU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei MIHAILESTI în Asociație

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 • Proiect de hotarare  privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT

PADINA în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”să voteze aprobarea retragerii comunei CILIBIA din Asociație

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 

 • Proiect de hotărâre privind completarea anexei HCL nr. 45/2021 privind planul

de achiziții publice pentru anul 2022, la nivelul com. Padina, județul Buzău

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult