Nou Regulament de organizare și funcționare a cimitirelor publice aparținând Municipiului Buzău

Anunț de la Primăria Buzău

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 19 AUGUST 2021 a fost adoptată următoarea hotărâre cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 135/19.08.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor publice aparținând Municipiului Buzău.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârea menţionată mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

 

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: