fbpx

Primăria comunei Padina – dispoziție privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 31.03.2021, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

  • Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

D I S P U N E :

 

                Art.I  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 31.03.2021, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna PADINA este membru asociat

          Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

  1. Proiect de H O T Ă R Â R E  privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023”pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2021 – 2022 si 2022 – 2023

 

                         Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

  1. Proiect de  H O T Ă R Â R E   privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni, proprietatea privată a comunei Padina , judeţul Buzău

 

                    Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 

  1. Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie 2021 – iunie 2021

 

 

  1. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

 

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care

se comunică public.

Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

 

PADINA: 25.03.2021

Nr. 59

 

       PRIMAR,                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                 SECRETAR GENERAL,

     Ec. Ionel Chiriță                                                                                       Frătica Nicu

 

                                                                                    PROIECT

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

COMUNA PADINA

PRIMAR

 

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data

de 31.03.2021, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

 

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

  • Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N E :

Art.I  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 31.03.2021, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna PADINA este membru asociat

          Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

  1. Proiect de H O T Ă R Â R E  privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023”pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2021 – 2022 si 2022 – 2023

                         Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 Proiect de  H O T Ă R Â R E   privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni, proprietatea privată a comunei Padina , judeţul Buzău

                    Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie 2021 – iunie 2021

 

  1. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

 Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care

se comunică public.

Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult