fbpx

Primăria orașului Pogoanele – D I S P O Z I Ț I E Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de  30 martie 2022, orele 10.00

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  30 martie 2022, orele 10.00

 

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

D I S P U N E

       Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 30 martie 2022, orele 10.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect privind aprobarea aderării U.A.T. Pogoanele, ca membru susținător, la

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Buzău, precum și sprijinirea financiară și materială a acestei organizații de utilitate publică.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării/neacordării unui ajutor de urgență

familiei dnei Crețu Marinela.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării/neacordării unui ajutor de urgență

familiei dnei Crețu Marius.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației anuale către Asociația

Județeană de Fotbal Buzău.

5.      Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 martie 2022 cu reluare în 31 martie 2022.

6.      Proiect privind aprobarea casării unor obiecte de inventar din patrimoniul

Liceului Tehnologic I. A. Rădulescu Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folosite.

7.      Proiect privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003,

familiei Panghios Adrian Valentin.

8.      Proiect privind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de

vânzare a apartamentului situat in Pogoanele, str. Aleea Parcului nr.2, et.1,ap.4, județul Buzău și vânzarea acestuia către Butuceanu Elena.

9.      Proiect privind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de

vânzare a apartamentului situat in Pogoanele, str. Nicolae Bălceasu bl.1, et.2,ap.5, județul Buzău și vânzarea acestuia către Nica Ion.

10.  Proiect privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local în Comisia de

evaluare a activității secretarului general în anul 2022.

11.  Proiect privind componența și organizarea grupului de lucru în vederea identificării

așezărilor informale și luării în evidență a acestora, stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea precum și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile.

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 66/2021 privind aprobarea

organigramei și statutului de funcții.

13.  Probleme curente.

–          Aprobarea prelungirii contractului de închiriere al apartamentului, dlui Duțu Vasile.

Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/.  

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult