fbpx

Primarul orașului Pogoanele – dispoziție privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de  31 ianuarie 2021, orele 11.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

       Art.1.   Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 31 ianuarie 2021, orele 11.00. Ședința se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, situată în orașul Pogoanele, str. Unirii nr. 18, județul Buzău.

Art.2.   Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat

preuniversitar a orașului Pogoanele în anul școlar 2022 – 2023.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes public

pentru anul 2022 cu beneficiarii de ajutor social.

3.      Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află

persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2022.

4.      Proiect privind privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT

Pogoanele în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”

să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa și Mihăilești în Asociație precum și aprobarea retragerii comunei Cilibia.

5.      Proiect privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31 decembrie

2021.

6.      Proiect privind validarea Dispoziției nr 645/28.12.2021 privind aprobarea unor virări

de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar, emisă de Primarul orașului Pogoanele.

7.      Proiect de hotărâre privind casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul

Liceului teoretic Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folosite.

8.      Proiect privind actualizarea cuantumului taxei de salubrizare, începând cu data de

01.01.2022.

9.      Privind aprobarea acordării normei de hrana pentru funcționarii publici și personalul

contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele în anul 2022.

10.  Proiect privind aprobarea grilei de salarizare pentru funcționarii publici și

personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele începând cu 01 ianuarie 2022.

11.  Proiect privind privind acordarea/neacordarea unui ajutor bănesc de urgență

dnei Ilie Marcela, domiciliată în orașul Pogoanele, str. Aleea Parcului nr. 1 sc. B ap.18 județul Buzău.

12.  Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie  –

aprilie 2022.

13.  Proiect privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și funcționare pe termen mediu și

lung a Serviciului de Salubrizare din orașul Pogoanele.

14.  Proiect privind aprobare Plan de Urbanism Zonal pentru investiția construire și

dotare cu echipament a unui spațiu pentru spălătorie auto, beneficiar SC Instal Markos SRL Pogoanele.

15.  Probleme curente:

a.      Prelungire contract închiriere Marcu Gabriela.

b.      Prelungire contract închiriere Electrica SA (CRC Buzău).

c.       Prelungire contract închiriere Mușat Răzvan.

d.      Prelungire contract închiriere Ene Marta.

 

Art.3.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format scris. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.

Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face la Secretarul General al orașului Pogoanele.

Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Art.4.   Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele.

Art.5.  Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi trimise tuturor Comisiilor de specialitate în vederea avizării.

Art.6. Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a Primăriei, www.primariapogoanele.ro.

Art.7.   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul Monitorul oficial local | UAT Orașul Pogoanele

Intră in comunitatea BuzăuMedia! Află în timp real când publicăm un articol nou pe site, direct de pe Facebook și YouTube.

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe YouTube

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult