Șapte comune buzoiene vor beneficia de cadastrare gratuită cu fonduri europene

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a iniţiat o procedură de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 215 de unităţi administrativ-teritoriale din 37 de judeţe. Printre acestea se numără şi șapte comune din judeţul Buzău.

Astfel, vor fi cadastrate gratuit localitățile Zărnești cu o suprafață contractată de 5591 de hectare,  Gălbinași pentru 6110 hectare,  Țintești pentru 4533 de hectare, Săhăteni – 4239, Grebănu – 4778, Valea Râmnicului – 1369 hectare și Pietroasele cu o suprafață estimată de 4259 de hectare. Aceasta este a doua etapă, în prima fază șase comune buzoiene fiind incluse pentru  cadastrare gratuită cu fonduri europene. Este vorba despre C.A. Rosetti, Merei, Ziduri, Vadu Paşii, Poşta Câlnău şi Cochirleanca.
Finanţarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional – Proiectul major privind „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”.
Anunţul a fost publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel încât la proceduri poate avea acces orice operator din ţară sau din străinătate care îndeplineşte cerinţele solicitate de Agenția Națională de Cadastru. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 noiembrie 2019.
Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: