Societate din municipiu executată silit! Autoturism scos la vânzare prin licitație publică, de către Primăria Buzău

Sursa foto:car.info

O firmă din Buzău, respectiv Deukalion SRL, a fost executată silit pentru că nu și-a plătit datoriile. Prin urmare, pentru recupararea datoriilor, Primăria Buzău a decis să vândă autoturismul marca Skoda Octavia Combi, ce a aparținut firmei, la prețul de numai 3000 de lei. Autoturismul este fabricat în 2003 și este echipat cu un motor diesel de 1.9 litri. Prețul autoturismului este de 6.016 lei, plus TVA, conform raportului de evaluare, iar după prima și a doua licitație prețul a fost redus cu 50%, respectiv 3.008 lei. Licitația va avea loc joi, 11 iulie, ora 09:00, în Piața Dacia.  Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare, oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

Oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, sau altele după caz, declaraţie pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.

Plata taxei de participare de 10% din pretul de începere a licitației se poate efectua în contul IBAN RO14TREZ1665006XXX000378, beneficiar Municipiul Buzău, cod de identificare fiscală 4233874 deschis la Trezoreria municipiului Buzău. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0238727872.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: