navigare Tag

Sfintii Trei Ierarhi

Sfinții Trei Ierarhi

Pe Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur îi sărbătorim laolaltă la 30 ianuarie, ca pe cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii. Viaţa lor sfântă şi învăţăturile lor alcătuiesc dreptarele Ortodoxiei,…

Sfinții Trei Ierarhi

Spre sfârșitul secolului al XI-lea, la Constantinopol se iscase o mare dispută legată de cei trei ierarhi, pe care îi prăznuim pe 30 ianuarie, oamenii întrebându-se care este mai mare: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul…

Sfinții Trei Ierarhi în cântările Bisericii

Unul dintre darurile cântărilor compuse de Biserică în cinstea sfinților este acela că păstrează nealterată, peste veacuri, expresia evlaviei credincioșilor către aceștia. Acesta este și cazul Sfinților Trei Ierarhi, pe care Biserica îi…