Alecsandrina Docuz, șefa Direcţiei de Asistenţă Socială a Primăriei iese la pensie

received_714491515359509Șefa Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău iese la pensie începând cu 1 aprilie. Alecsandrina Docuz a anunțat deja conducerea Primăriei printr-o adresă în care solicită încetarea raportului de serviciu în funcția de director executiv al DAS a municipiului Buzău, în vederea pensionării pentru limită de vârstă. Până la 30 septembrie, funcția va fi ocupată, cu caracter temporar, de șeful Serviciului Resurse Umane, Economic și Administrativ, Alexandru Sebastian Ionescu. Până atunci urmează să fie organizat concurs pentru ocuparea definitivă a funcției vacante. Numirea acestuia urmează să fie supusă atenției consilierilor municipali în ședința de joi a CLM Buzău.

Pe 31 martie, consilierii locali se vor reuni în şedinţa lunară de Consiliu Local pentru a vota 24 de proiecte de interes public.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul:

1.- Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Buzău şi activitatea desfășurată de autorităţile administraţiei publice locale în anul 2015; 2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016 – 2017;

3.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 6/ 2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buzău;

4.- proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2016;

5.- proiectul de hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău;

6.- proiectul de hotărâre pentru actualizarea şi înlocuirea anexei la Hotărârea nr. 117/1999 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport APOTRANS S.R.L. pentru angajaţii Societăţii Comerciale „BOROMIR PROD” S.A. Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SAVTRANS S.R.L. pentru angajaţii S.C. NEWTEX COMPANY S.R.L., respectiv Societatea Comercială „AGRANA ROMÂNIA” S.A. ;

9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea numirii unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacanţe de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău;

10.- proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 79/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 76/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău şi stabilirea indemnizaţiei lunare a membrilor neexecutivi;

11.- proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău; 13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de administrare al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău pe perioada 2016 – 2020;

14.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 16/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor terenuri proprietate publică, situate în municipiul Buzău, pentru amplasare chiosuri difuzare presă ;

15.- proiectul de hotărâre privind abrogarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 57/2005 privind interzicerea temporară a circulaţiei vehiculelor pe un tronson al bulevardului Nicolae Bălcescu din municipiul Buzău;

16.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unei suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţa şi a terenului aferent acesteia situate în complexul comercial Micro XIV, stradă Aleea Şcolilor, municipiul Buzău;

17.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, stradă N. Bălcescu, bloc 3A, parter; 18.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, stradă Transilvaniei, nr. 401bis;

19.- proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, stradă Democraţiei nr. 43 bis;

20.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, stradă Primăverii nr. 39;

21.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, stradă Unirii, blocul B 17, parter;

22.- proiectul de hotărâre privind transferul terenului situat în intravilanul municipiului Buzău, cu numărul cadastral 60408, din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului;

23.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Crăciun Costică a terenului proprietate privată a municipiului, aferent extinderii şi accesului separat la cabinetul medical situat în municipiul Buzău, stradă Obor, bloc 5, scară B, parter, limitrof apartamentului cu nr. 4;

24.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – mai 2016;

25.- alte probleme ale activităţii curente

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: