Ce atribuții are polițistul local din cartierul tău? Când și cum te poate ajuta

Ce atribuții are polițistul local din cartierul tău? Când și cum te poate ajutaAtribuțiile poliției locale sunt diverse: de la asigurarea ordinii și liniștii publice până la verificarea comercianților sau amendarea șoferilor care încalcă anumite prevederi ale Codului rutier.

Conform Legii  nr. 155/2010 care reglementează activitatea poliției locale, politiștii locali au atribuții în șase domenii:

 • Ordine și liniste publică
 • Circulație
 • Disciplină în construcții și afișaj stradal
 • Protecția mediului
 • Activitate economică
 • Evidența populației

Ordine și liniște publică

 • Polițistul local menține ordinea și liniștea publică în zonele în care este arondat, inclusiv în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto, precum și în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire sau în alte asemenea locuri publice.
 • Legea îl obligă să participe, alături de instituțiile abilitate, laactivități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • De asemenea, el trebuiesă identifice cerșetorii, persoanele fără adăpost sau copii lipsiși de supravegherea și ocrotirea părinților și să îi încredințeze serviciului public de asistență socială, care să le rezolve situația mai departe.
 • Politiștii locali sunt cei carese asigură că stăpânii unor câini agresivi sau periculoși(cum sunt considerați cei din rasele pitbull, rottweiller, dog argentinian, mastiff sau ciobănesc caucazian) își respectă toate obligațiile pe care le au vizavi de creșterea și îngrijirea acestora, fiind abilitați să sancționeze proprietarii care încalcă prevederile legale.
 • Totodată, polițiștii locali sunt cei care constată contravenții șiaplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convietuirea sociala, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență.

Poliția locală iți poate da amenzi rutiere

În domeniul circulației publice, polițiștii locali au sarcini precise, stabilite prin articolul 7 din Legea nr. 155/2010, asemănătoare cu cele ale polițiștilor rutieri. Atunci când își exercită atribuțiile de circulație, agenții locali de poliție trebuie să fie echipați într-un mod similar cu agenții de circulație din poliția rutieră. Mai exact, sunt obligați să poarte o uniformă specifică, iar în funcție de anotimp, peste uniformă vor purta vesta sau scurta cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema „POLIȚIA LOCALĂ”, precum și cascheta cu coafa albă.

Potrivit Legii nr. 155/2011, polițiștii locali au dreptul să constate contravenții și să aplice sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis.

De asemnea, aceștia au dreptul să dispună măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar.

Polițiștii locali mai pot da amenzi de circulație și pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule.

În plus, agenșii poliției locale pot constata contravenții și aplica sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap.

Nici pietonii nu scapă de amenzi, poliția locală având dreptul să îi sancționeze și pe aceștia pentru încălcarea normelor rutiere. În aceeași situație se află și bicicliștii, conducătorii de mopede sau de vehicule cu tracțiune animală.

În cazul unor accidente rutiere soldate cu victime, polițiștii locali trebuie să asigure paza la locul accidentelor și să ia primele măsuri necesare pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor. Dacă este necesar, polițiștii locali trebuie să asigure și transportul victimelor la cel mai apropiat spital.

O altă atribuție pe care poliția locală o mai are în domeniul circulației publice este aceea de a verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și de a sesiza neregulile constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acorda asistență în zonele în care se aplică marcaje rutiere.

În plus, în cazul vehiculelor fără stăpân, abandonate pe spațiul public, poliția locală trebuie să colaboreze cu structurile teritoriale ale Poliției Române pentru a identifica deținătorul sau utilizatorul respectivului autovehicul.

De asemenea, polițistii locali mai au ca atribuții de circulație:

 • să asigure fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației;
 • să participe la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • să participe, împreună cu unitațile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;
 • să sprijine unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;
 • să acorde sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului.

Disciplina în construcții și afișajul stradal

În ceea ce privește domeniul construcțiilor și al afișajului stradal, poliția locală efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire și chiar participă la acțiunile de demolare/ dezmembrare/dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice.

Politiștii locali trebuie să verifice și dacă sunt respectate normele legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurare a activității economice.

Protecția mediului

În domeniul protecției mediului polițiștii locali trebuie să:

 • controleze respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;
 • sesizeze autorităților competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 • participe la acțiunile de combatere a bolilor infecțioase sau parazitare deosebit de grave și a epidemiilor;
 • identifice bunurile abandonate pe domeniul public și să aplice procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 • verifice igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • verifice asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
 • verifice existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice;
 • verifice ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 • verifice și să soluționeze sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

Activitate comercială. Când poate veni poliția locală în control?

Poliția locală are o serie de atribuții importante și în ceea ce privește desfășurarea activităților comerciale.

Polițiștii locali trebuie să verifice legalitatea activităților de comerț stradal și a activităților comerciale, inclusiv din piețele agroalimentare, târguri și oboare.

Mai mult decât atât, ei au dreptul să efectueze controale la agenții economici pentru a verifica dacă firmele au autorizații și aprobările necesare pentru desfășurarea activității, dacă dețin documente de proveniență a mărfii, buletine de verificare metrologică pentru cântare, avize și alte documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale. În plus, polițiștii locali pot verifica orarul de aprovizionare și funcșionare al operatorilor economici, dar și dacă agenții economici respectă obligațiile legale în ceea ce privește afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor.

În același timp, poliția locală poate să verifice respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios, a produselor din tutun sau a băuturilor alcoolice.

Evidența populației

În ceea ce privește evidența persoanelor, polițiștii locali au un număr restrâns de atribuții. Spre exemplu, ei trebuie să înmâneze cărțile de alegător celor care împlinesc 18 ani, dar și să aplice sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Ce ar trebui să mai știți

Potrivit normelor legale, polițiștii locali sunt obligați ca, atunci când își exercită atribuțiile de serviciu, să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polițist și legitimația de serviciu. Singura excepție de la această regulă este situația în care rezultatul acțiunii este periclitat, dacă polițistul își declină identitatea.

La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare, polițistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte – prevede Legea nr. 155/2010.

De asemenea, trebuie să știți că polițiștii locali au dreptul să intervină și în afara orelor de program pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când află de existența unor situații care justifică intervenția lor.

Sursa: avocatnet.ro

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: