Ce au descoperit inspectorii FISC-ului în timpul controalelor din domeniile de activitate semnificative din punct de vedere al riscului ridicat de evaziune

Sursa foto:capital.ro

La verificările efectuate cu prioritate în domeniile de activitate semnificative din punct de vedere al riscului ridicat de evaziune, de la începutul anului inspectorii ANAF au descoperit numeroase nereguli. Astfel,
– în domeniul producerii şi comercializării mărfurilor agroalimentare (279 controale):
– societăţi agricole care nu au înregistrat în evidenţa contabilă veniturile realizate, au efectuat înregistrări contabile care nu reflectă situaţia fiscală având ca efect deconturi de TVA cu sold negativ;
– achiziţii de bunuri supuse măsurilor de simplifi care şi achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă) evidenţiate doar în jurnalele de cumpărări, fără a fi înregistrate în evidenţa contabilă, în rulajele conturilor de TVA deductibilă şi colectată;
– înregistrarea eronată pe cheltuieli deductibile fiscal a drepturilor cuvenite asociaţilor în bani sau natură, acestea având regimul juridic al dividendului şi nu al cheltuielilor de exploatare, rezultând astfel un impozit pe profit suplimentar aferent cheltuielilor nedeductibile fiscal.
– înregistrarea eronată în contul 455.1 şi nu în contul 741 venituri din subvenţii, care nu intră în categoria veniturilor neimpozabile

– nedeclararea şi nevirarea în totalitate a impozitului pe veniturile din dividende aferente sumelor de bani şi/sau produse agricole în natură repartizate membrilor asociaţi pentru care membrii asociaţi.
 în domeniul comerţului cu amănuntul şi cu ridicata (185 controale):
– existenţa de stocuri scriptice de mărfuri în evidenţa contabilă, fără a mai exista faptic, acestea fiind valorificate fără forme legale şi neînregistrarea în totalitate a veniturilor obţinute din comercializarea acestor mărfuri;
– înregistrarea de operaţiuni comerciale consemnate în documente justificative în evidenţa contabilă care nu reflectă o stare de fapt reală, reprezentând în fapt circuite scriptice de tranzactionare succesivă ;
– înregistrarea de operaţiuni comerciale de aprovizionare cu mărfuri industriale care în realitate nu au avut loc, fiind diminuată astfel masa impozabilă, cu sustragerea de la plata impozitului pe venit şi a TVA datorate bugetului consolidat al statului;
– înregistrarea de achiziţii intracomunitare de mărfuri fără prezentarea documentelor justificative şi de livrări intracomunitare fără a fi identificate facturile de livrare sau fără a fi prezentate documente care să ateste transportul bunurilor.
 în domeniul construcţii şi materiale de construcţii (65 controale):
– neînregistrarea în evidenţa contabilă a veniturilor realizate (lucrări executate fără contract, fără facturarea veniturilor aferente, nedeclararea şantierelor ca puncte de lucru);
– înregistrarea în evidenţa contabilă a unor cheltuieli cu achiziţii de materiale în baza unor facturi fiscale despre care există indicii că nu avut la bază operaţiuni reale, fiind emise de firme care nu confirmă tranzacţiile, sunt de tip ,,fantomă”, sau de la contribuabili declaraţi inactivi, radiaţi sau neplătitori de TVA;
– înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi pentru prestări de servicii de consultanţă fără a se prezenta documentele care să justifice prestarea efectivă a acestor servicii (situaţii de lucrări, procese -verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare).
 în domeniul transporturilor (22 controale):
– neprezentarea documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate, respectiv înregistrarea de cheltuieli cu combustibilii fără bonuri de consum şi foi de parcurs, precum şi fapte ce pot face obiectul prevederilor Legii nr. 241/2005, respectiv ascunderea bunului ori a sursei impozabile, pentru care s-au înaintat plângeri penale;
– înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii provenind din operaţiuni fictive, deoarece mărfurile înscrise în facturile întocmi te pe lanţul comercial furnizor – clienţi nu au circulat niciodată.
 în domeniul exploatării şi prelucrării materialului lemnos (6 controale):
– aplicarea eronată a măsurilor simplificate pentru veniturile realizate şi necolectarea TVA aferentă livrărilor către agenţi economici neîregistraţi în scopuri de TVA;
– înregistrarea de cheltuieli care nu au la bază documente justificative.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: