Compania de Apă S.A. Buzău organizează în data de 26.01.2023, ora 12:00, concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de Inginer în cadrul Departamentului Investiții Finanțare Externă (UIP – Fonduri de Coeziune)

Condiții de participare:

  • absolvent studii superioare tehnice;
  • experiență în domeniul tehnic minim 3 ani (adeverință vechime, REVISAL,

carte de muncă) ;

  • cunoștințe privind contractele de lucrări conform legislației ;
  • cunoștințe privind domeniul tehnic apă/apă uzată și al calității ăn construcții;
  • posesor permis de conducere ctg.B;
  • adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului – apt muncă;
  • aviz psihologic – apt psihologic.

Înscrierile la concurs se primesc la Departamentul Managementul Resurselor Umane până pe data de 25.01.2023, ora 1200.

Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului, vă veți adresa la Departamentul Managementul Resurselor Umane, tel 0238/720356, int.123.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: