Consilierii  municipali, convocați joi în ședință

Boscodeala-si-viceprimarul-sebi-raduConsilierii locali municipali sunt convocați joi, de la ora 13,00, în ședința  ordinară a lunii august. Potrivit site-ul Primăriei Buzău, pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre ce vor fi dezbătute și apoi votate de aleșii municipali.

Iată ordinea de zi a ședinței de  joia viitoare a CLM Buzău:

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2015;

2.- proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 70/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Buzău;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2015;

4.- proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţat din bugetul local şi de la bugetul de stat din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2015 – 2016

5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „CT1 Micro XIV – Racord la reţeaua de transport a SACET Buzău” municipiul Buzău, judeţul Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului pierderilor înregistrate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău în perioada 2006–semestrul I 2015, prin prestarea serviciilor publice de producere,transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie;

8.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul 2 A, parter;

9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Cucu Lucian – Ciprian a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul 16 H, parter;

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, zona pasajului de cale ferată Buzău – Nehoiaşu;

11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren arabil proprietate privată a municipiului Buzău, situat pe strada Transilvaniei nr. 516;

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a  terenului proprietate privată a municipiului, situat în  municipiul Buzău, strada Depoului nr. 1A;

13.- raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav angajaţi în perioada 01.01. – 30.06.2015;

14.-  alte probleme ale activităţii curente.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: