Constantin Toma – anunț public

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 17 MAI 2023 a fost adoptată următoarea hotărâre cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr.87/17.05.2023 privind organizarea şi funcţionarea Târgului de vară „DRĂGAICA – 2023”.

 

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: