Da, se poate! Persoanele fără venituri, obligate să se înregistreze la Fisc și să achite CASS.

cass-600x359Persoanele fizice care nu obțin venituri sunt obligate să achite contribuția la sistemul public de sănătate (CASS), conform prevederilor noului Cod fiscal. În acest sens, acestea trebuie să depună o declarație prin care să se înregistreze la Fisc, al cărei model a fost publicat într-un ordin emis de ANAF.

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3743/2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 975 din 29 decembrie 2015 și se află în vigoare în acest moment.

Ordinul ANAF nr. 3743/2015 cuprinde modelul și conținutul formularelor ce vor fi folosite începând de anul acesta de către persoanele fizice care nu realizează venituri și sunt obligate să achite contribuția CASS. Este vorba despre următoarele documente fiscale:

 • Declarație de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate – formularul 604;
 • Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri;
 • Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri;
 • Cerere de încetare a calității de persoană fizică fără venituri – formularul 605.

Noul Cod fiscal prevede că persoanele fizice care nu realizează venituri datorează o contribuție lunară de 5,5% din salariul minim brut pe economie. Plata se efectuează trimestrial, până în data de 25 a fiecărei luni din trimestru (termenele sunt 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie). La valoarea actuală a salariului minim brut pe economie, de 1050 de lei, persoanele fizice care nu realizează venituri sunt obligate deci să plătească 57,75 de lei pe lună, ceea ce înseamnă 173,25 de lei în fiecare trimestru.

Cine datorează CASS, dacă nu realizează venituri?

Conform dispozițiilor art. 180 din Codul fiscal valabil în 2016, sunt obligați să plătească CASS cei care nu realizează niciunul dintre veniturile menționate la art. 155 din noul Cod fiscal, adică:

 • Salarii,
 • Pensii,
 • Indemnizații de șomaj,
 • Venituri din activități independente,
 • Venituri din chirii,
 • Venituri din activități agricole sau piscicultură,
 • Indemnizații de creștere a copilului,
 • Bani din concedii medicale,
 • Ajutoare sociale

și nu sunt exceptați de la plata acestei contribuții.

Vă reamintim că beneficiază de asigurare în sistemul public de sănătate, fără a plăti CASS:

 • tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, dacă nu realizează venituri din muncă. In mod similar, și studentii de până la 26 de ani beneficiază de asigurare de sănătate, fără a plăti contribuții la stat, dacă nu au venituri din muncă;
 • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului, cu condiția să nu realizeze venituri din muncă sau să nu fie beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 • soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate
 • femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară.
 • persoanele persecutate din motive politice, veteranii și văduvele de război,
 • persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.
 • persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepția celor obținute în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap,
 • bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie.

Practic, vor plăti CASS cei care îndeplinesc ambele condiții:

 • nu realizează venituri din cele precizate anterior și
 • nici nu se încadrează în niciuna dintre categoriile menționate mai sus.

Noul Cod fiscal, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie, mai stabilește la art. 180 că persoanele fizice care nu realizează venituri și care trebuie să plătească CASS trebuie să se înregistreze la unitățile fiscale de care aparțin, prin depunerea unei declarații de înregistrare, în maxim 15 zile de data în care se încadrează în categoria plătitorilor de CASS care nu obțin venituri. Acest formular este necesar pentru stabilirea obligațiilor de plată.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 3743/2015, formularul 604 „Declarație de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate” se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz, se mai arată în ordinul ANAF.

După primirea formularului, compartimentul de specialitate din cadrul Fiscului verifică dacă informațiile înscrise de persoana fizică sunt corecte și complete. Această verificare cuprinde, pe lângă informațiile existente în evidențele fiscale referitoare la veniturile persoanei fizice, și încadrarea în categoria persoanelor exceptate de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Dacă persoana fizică nu se încadrează în categoria persoanelor exceptate de plata CASS, ea trebuie să fie informată cu privire la respingerea solicitării de înregistrare în evidența persoanelor fără venituri.

Cel de-al doilea formular fiscal inclus în Ordinul ANAF nr. 3743/2015 este „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri”.

Compartimentul de specialitate din cadrul Fiscului stabilește contribuția CASS aplicând cota pentru contribuția individuală asupra bazei de calcul lunare reprezentând valoarea salariului minim brut pe țară. În continuare, este emisă Decizia de impunere amintită anterior, care se întocmește în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

Noul Cod fiscal prevede că plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Ce se întâmplă dacă persoana nu a realizat venituri în ultimele șase luni?

Fiscul a stabilit, prin intermediul Ordinului nr. 3743/2015, că, în cazul persoanelor fizice care nu realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni și care nu au plătit contribuția lunară pentru această perioadă, se va stabili o contribuție datorată pentru luna în care se solicită înregistrarea prin aplicarea cotei pentru contribuția individuală asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe țară.

În schimb, dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni și nu s-a efectuat plata contribuției CASS pentru această perioadă, contribuția datorată pentru luna în care se solicită înregistrarea este stabilită proporțional cu perioada respectivă.

În cele două cazuri prezentate anterior, plata CASS trebuie să fie efectuată în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Cum pot fi scoase din evidența Fiscului persoanele fizice care nu realizează venituri

Ordinul ANAF nr. 3743/2015 aduce clarificări și în ceea ce privește persoanele fizice fără venituri, care încep să realizeze venituri, care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS sau pentru care plata CASS este suportată din alte surse. În acest sens, persoanele trebuie să depună la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, formularul 605 „Cerere de încetare a calității de persoană fizică fără venituri”.

Cu ajutorul acestui document, care trebuie completat în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia rămâne la contribuabil, este recalculat CASS-ul datorat.

După depunerea acestei cereri, informațiile sunt verificate de către compartimentul de specialitate cu ajutorul datelor din formularele 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” depuse de plătitorii de venituri, din declarațiile privind venitul estimat/norma de venit depuse de contribuabili, precum și cu ajutorul datelor furnizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În continuare, dacă un contribuabil este scos din evidența persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate trebuie să recalculeze CASS-ul datorat și să emită o nouă Decizie de impunere, în care se stabilește contribuția la nivel „0” pentru anul fiscal în curs, începând cu luna în care contribuabilul a îndeplinit condițiile de scoatere din evidență

Sursa: avocatnet.ro

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: