Primăria Buzău – ANUNŢ PUBLIC, ACTUALIZARE INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUZĂU INIŢIATOR

Stimaţi cetăţeni,

 

Având în vedere solicitările persoanelor fizice / juridice cu privire la modificarea versiuni preliminare a noului Plan Urbanistic General, prezentat pe site-ul www.primariabuzau.ro > secţiunea Elaborare P.U.G. Preliminar, vă informăm că răspunsurile formulate de echipa de proiectare P.U.G. sunt postate în directorul nou creat în cadrul acestei secțiuni, denumit > Răspunsuri către cetățeni.

Precizăm că fișierul postat conține și răspunsurile către cetățenii care au formulat adrese / solicitări / observații înainte de demararea informării publice.

Cu stimă,

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: