ANUNŢ PUBLIC – ACTUALIZARE INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUZĂU INIŢIATOR – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Stimaţi cetăţeni,

Avand in vedere solicitarile persoanelor fizice / juridice cu privire la modificarea   versiuni preliminare a noului Plan Urbanistic General, prezentat pe site-ul www.primariabuzau.ro > secţiunea Urbanism > Anunţuri publice privind documentaţii de urbanism si  disponibilitatea/ timpul necesar  proiectantilor  in analiza acestor solicitari,

Se prelungeste termenul de  răspunsul la observaţiile transmise si afisate  pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Buzău (www.primariabuzau.ro) de la 30.12.2022   pana  la 30.01.2023.

Cu stimă,

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: