Ierarhia după Evaluarea Naţională 2015 arată că 1.451 de elevi buzoieni au medii de admitere între opt şi zece

evaluare1 (1)Inspectoratul Şcolar Buzău a dat publicităţii ierarhia la Evaluarea Naţională 2015, unde promovabilitatea în Buzău a fost de 80,85%, după rezolvarea contestațiilor. Elevii vor completa începând de vineri fişa de înscriere la liceu, în funcţie de media de admitere pe care o au şi de locul pe care îl ocupă în ierarhia publicată de Ministerul Educaţiei.
Ierarhia după Evalaurea Naţională 2015 arată că 365 de elevi buzoieni au medii de admitere între 9.50 şi 10.00, alţi 360 au medii între 9 şi 9.49, 381 elevi au medii între 8.50 şi 8.99 şi 344 au medii între 8.00 şi 8.49.
1.305 elevi buzoieni au obținut note între 8 și 10 la Evaluarea Națională însă numărul celor cu medii de admitere între 8 și 10 este mai mare, întrucât au fost ajutați de rezultatele finale ale celor patru ani de gimnaziu.
Înscrierea în clasa a IX-a în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, care este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională şi media generală de absolvire a claselor V – VIII, potrivit metodologiei de admitere la liceu.
Odată cu publicarea ierarhiilor pe judeţ şi în Bucureşti, orice elev poate vedea unde se plasează cu media obţinută. În funcţie de aceste liste, elevii trebuie să completeze în perioada 3-7 iulie fişele cu opţiunile pentru înscrierea la liceu.
Înscrierea în clasa a IX-a în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, care este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională şi media generală de absolvire a claselor V – VIII, potrivit metodologiei de admitere la liceu. Anul acesta, la fel ca anul trecut, media de la Evaluarea Naţională contează în proporţie de 75%, iar media generală din gimnaziu contează în proporţie de 25%.
Calendarul primei etape de admitere la liceu
3 – 7 iulie 2015 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea
3 – 7 iulie 2015 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere
4 – 8 iulie 2015 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
9 iulie 2015 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată. Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
10 iulie 2015 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere
11 – 12 iulie 2015 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
13 iulie 2015 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
14 iulie 2015 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2015
15 iulie 2015 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
16 iulie -24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: