Mesaj pentru primar!

Mesaj pentru primar!O avocată cunoscută din Buzău trimite un mesaj primarului, prin intermediul paginii sale de socializare.

Scrisoare deschisă adresată
Primarului Municipiului Buzău,
doctor,inginer,
Boscodeală Constantin

Bună ziua, domnule Primar!
Sunt un cetățean al Municipiului, plătitor de taxe și impozite, cu conștiinciozitate, nu ca alții favorizați, se pare de instituția pe care o conduceti, de mulți ani.

În această calitate vă solicit să dați explicații legate de menținerea panoului din fata Tribunalului Buzău, în care se evidențiază rezervarea a 22 de locuri de parcare pentru aceasta instituție!

Prin adresa dv.nr.59/06 10 2015 mi-ați comunicat că,hotărârea Consiliului Local nr 144/2010, prin care ați dat în folosință gratuită Tribunalului acest teren din domeniul public al Municipiului ,a expirat la 01 10 2015 și nu a fost emisă o altă hotărâre cu aceleași privilegii!

Aștept răspunsul dv.
Cu deosebită considerație,
av.Ionită Maria

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: