Operațiunile de export în creștere. Ce trimit buzoienii peste hotare și ce importă

646x404Biroul Vamal de Interior Buzău a încasat în semestrul I  2016, din activitatea de supraveghere și control vamal, 20,87 milioane lei,  cu 15% mai puţin faţă  de aceeaşi perioadă a anului 2015 când încasările au însumat 24,64 milioane lei. Faţă de programul de încasări stabilit în valoare de 19,90 milioane lei, s-a realizat un procent de 104,88%. Această scădere a valorii sumelor încasate se datorează, în principal, micşorării cotei de TVA de la 24% la 20%, precizează reprezentanții Biroului.

În primul semestru din acest an, la Biroul Vamal Buzău au fost procesate 4393 declaraţii, din care 2060 aferente operaţiunilor de import şi 2333 aferente operaţiunilor de export , iar în anul 2015 un număr total de 4008 declaraţii, din care 1988 pentru importuri şi 2020 pentru exporturi. Se observă astfel existenţa unui trend ascendent al operaţiunilor vamale, care au crescut cu 9% în acest an.

În raza noastră de competenţă îşi desfăşoară activitatea operatori economici ce realizează  o producţie semnificativă pentru export, principalele produse fiind: pulbere de fier, produse siderurgice, electrozi şi materiale pentru sudură.

Operaţiuni de punere în liberă circulaţie (importuri) cu pondere mare valorică şi numerică sunt realizate pentru următoarele mărfuri: ţesături, deşeuri PET, silicat de potasiu, minereu de titan, rutil, răşină poliester, fibră de sticlă, piese de schimb auto, fire, polietilenă de joasă densitate.          

În perioada analizată, un număr de 2 societăţi comerciale a beneficiat de facilitatea fiscală constând în amânarea la plată a TVA aferent operaţiunilor de import cu punere în liberă circulaţie de bunuri pe teritoriul României.

Astfel, în semestrul I aceste societăţi au efectuat 533 importuri cu TVA aferent de 8,09 milioane lei. Comparativ, în aceeaşi perioadă a anului 2015 s-au efectuat 314 importuri cu 7,28 milioane lei TVA amânat la plată.

Precizăm că sumele reprezentând TVA amânat la plată nu mai urmează a fi achitate de către contribuabili, acestea fiind regularizate ca urmare a depunerii deconturilor de TVA„, spun reprezentanții Biroului Vamal Buzău.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: