Petre Emanoil Neagu: DISPOZIŢIE Nr. 1 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară de îndată, în data de 06 ianuarie 2023

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

 

 

DISPOZIŢIE   Nr. 1

 privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă extraordinară de îndată, în data de
06 ianuarie 2023

 

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3),
art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE :

 

         Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară de îndată, în data de 06 ianuarie 2023, ora 1000.

 

                 (2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

 

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 1/2023 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 38.176 mii lei pe anul 2023 din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2024-2026 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 2/2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2022;

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 3/2023 pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău privind aprobarea eliberării unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Buzău.

 

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău.

 

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

 

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată din 06 ianuarie 2023 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău.

 

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

 

 

 

        BUZĂU, 03 IANUARIE 2023

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

PETRE-EMANOIL NEAGU  

 

      

 

 

                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

  

              MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: