Posturi vacante la Muzeul Județean

Muzeul Judeţean Buzău organizează în zilele de 06.11.2019 și 12.11.2019 la sediul din Aleea
Castanilor, nr. 1, concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă nedeterminată de muzeografetnografie, grad II, muzeograf-istoria presei, grad II și muncitor (instalator) (G), treapta I.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 29 octombrie 2019 (inclusiv)
între orele 8.00-16.30 la secretariatul Muzeului Judeţean Buzău.
Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Muzeului Judeţean Buzău – tel. 0238.710561,
persoană de contact Tănase Simona.
Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Judeţean Buzău, Aleea Castanilor, nr. 1, după cum
urmează:
– selecţia dosarelor: 30.10.2019;
– proba scrisă: 06.11.2019, ora 10ºº;
– proba interviu: 12.11.2019, ora 10ºº;
 Rezultatul selectării dosarelor se va afişa la sediul Muzeului Judeţean Buzău din Aleea
Castanilor, nr. 1, în data de 31.10.2019.
 Dupa afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, după caz,
candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a
interviului.
 Rezultatele contestațiilor se vor afișa în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestațiilor.

Informații suplimentare http://www.muzeubuzau.ro/files/organizare/Anunt_concurs_20191015.pdf?fbclid=IwAR1P6ftEobR2xjOowXv3hj9nWospCw6P-ngg1d5qbAXkKgrAPjEC9rLkCnc

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: