Primăria comunei Brădeanu – anunț public

COMUNA BRADEANU titular al proiectului ,, Reabilitare si extindere sistem public de alimentare cu apa si extindere sistem public de canalizare menajera in comuna Bradeanu,judetul Buzau ’’, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau : nu se supune evaluarii impactului asupra mediului , nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in context transfrontalier si nu se supune evaluarii adecvate , pentru proiectul sus mentionat ,propus a fi amplasat in cu amplasamentul in com. Bradeanu ,satele : Bradeanu si Smardan , judetul Buzau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Buzau din mu. Buzau , str.Sfantul Sava de la Buzau , nr.3 , in zilele de luni-vineri ,intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului .

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: