Primăria Comunei Tisău: INFORMARE!

Stimați cetățeni,
Vă anunțăm că în data de 07.09.2023 a fost semnat contracul de finanțare pentru Proiectul cu titlul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR SI A UNITĂTILOR CONEXE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT HALEŞ, COMUNA TISĂU, JUDEȚUL BUZĂU-COMPONENTA C15’’ , cod F-PNRR-Dotări-2023-4800, acordată Beneficiarului, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ’’Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe’’, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior\Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională(EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
Vă vom ține la curent în ceea ce privește implementarea acestui proiect.
Primăria Comunei Tisău
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: