Primăria Municipiului Buzău – anunț public

Astăzi, 02.05.2023, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de
transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE
HOTĂRÂRE NR. 89/02.05.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ANSAMBLU
REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A
SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2) DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ
PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A
MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău.
– raportul de specialitate al Arhitectului Șef.
– proiectul de hotărâre și documentația aferentă.
Documentația poate fi consultată:

 pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .
 proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă
la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de
23.05.2023, ora 10:00:

 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:
ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
 prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr.1, județul Buzău;
 la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr.1,
județul Buzău.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:
telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact:
Jipa Petronela.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: