Primarul comunei Padina – dispoziție privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 25.01.2023, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

 

Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

 

D I S P U N E :

 

            Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din

data de 25.01.2023, ora 9:00, la sediul Primariei  Padina, jud. Buzău

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 

  1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
  2. Proiecte de hotarari:

 

  • Proiect de hotărâre privind organizarea si functionarea pentru anul scolar 2023 – 2024 a

retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza com. Padina, Jud. Buzau

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

  • Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii

publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Padina – familia ocupațională ”Adminstrație

                         Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

  • 3 . Proiect de hotărâre privind privind

aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) la nivelul UAT Padina, jud. Buzau

                         Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

  • Proiect de hotărâre privind înregistrarea video-audio și transmiterea în direct a

ședințelor Consiliului Local al Comunei Padina, Județul Buzău

 

                     Initiator – consilier local USR Miu Gheorghe –

 

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii contractului de delegare a

gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale reziduale (menajere) si al celor similare in UAT Padina – jud. Buzau si a tarifelor pentru activitatile de salubrizare

                   Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

 

 

 

  • CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

               Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE:

BuzăuMedia utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Apăsând "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. DA, ACCEPT Mai mult