Rodica Bârlă, primarul comunei Puiești: PROIECTUL CU NUMĂRUL 14-APROBAT!

Investind în educație vom avea cetățeni responsabili! A fost aprobata finanțarea cu fonduri europene a unui alt proiect important pentru comunitatea noastră: ” DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU!” prin care : Școala Gimnazială Puiești, Școala Gimnazială Nicolești, Grădinița cu program normal Nicolești, Grădinița cu program normal Dăscălești. vor fi dotate complet cu mobilier, echipamente digitale si materiale didactice. Finantarea se va face prin PNRR iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.045.081,8 lei. Prin acest proiect se dorește: – Dotarea cu mobilier și echipamente TIC a 19 săli de clasă din care: 3 săli de clasă învățământ ciclul preșcolar cu program normal, 16 săli de clasă învățământ primar și gimnazial; – Dotarea cu echipamente TIC a unui laborator de informatica; – Înființarea și dotarea cu mobilier, echipamente TIC și materiale didactice a unui laborator de Științe; – Înființarea și dotarea cu mobilier și echipamente specifice (inclusiv echipamente TIC) a cabinetului de consiliere și asistență psihopedagogică; Astfel am ajuns, mulțumită încrederii dumneavoastră la PROIECTUL CU NUMĂRUL 14 din lista proiectelor depuse și cu numărul 6 din lista proiectelor din domeniul EDUCAȚIEI: Dotarea cu echipamente digitale, materiale și mobilier a unităților de învățământ, valoarea proiectului 1.045.081,8lei; Reabilitarea în vederea creșterii energetice a clădirii publice Școala P+1, sat Puieștii de Jos, valoarea proiectului 1.896.238,81 lei; Școala din curtea Școlii- modernizare și dotare biblioteca școlară, Școala Gimnazială Puiești, valoarea proiectului 354.072,02 lei; Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație , valoarea proiectului 812.279,74 lei, Construire și dotare Grădinița cu program normal Nicolești, proiect depus CNI; Unele din aceste proiecte au fost implementate, altele sunt in diferite stadii precum – obtinere avize, proiectare, licitații, Modenizare drumuri de interes local- asfaltarea a 10 km drumuri locale – PNRR – ETAPA II; Modenizare drumuri de interes local- asfaltarea a 10 km drumuri locale – PNRR – ETAPA III; Retea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Puiești – PNRR Reabilitare Cămin Cultural Nicolești- PNRR; Construire Cămin Cultural în satul Puieștii de Jos – CNI- LICITAȚIE, Achiziția și montarea unui sistem de monitorizare video FINALIZAT Reabilitarea în vederea creșterii energetice a clădirii publice- sediul Primăriei – PNDR; Modernizarea iluminatului public, AFM – etapa 2; Parc și loc de joacă, Sat Puieștii de Jos, comuna Puiești- în derulare. La acestea se mai adaugă alte 2 proiecte finanțate din fonduri europene obținute de Compania de apă Buzau pentru COMUNA PUIEȘTI, 1- Proiect finanțat din fonduri europene obținute de Compania de apă Buzau pentru COMUNA PUIEȘTI pentru Contruire rețea de canalizare în satele Puieștii de Jos, Nicolești, Dăscălești și a unei stații de epurare în satul Dăscălești; 2- Execuție și reabilitare foraje în localitățile Râmnicu-Sărat ( Voetin) stație de captare/ tratare apă potabilă/ gospodărie de apă în localitatea Puieștii de Sus, comuna Puiești. La cât mai multe împreună! Cu respect, Primar Rodica Bârlă
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: