Ședință de Consiliul Local Municipal. Vezi proiectele de pe ordinea de zi!

Boscodeala-si-viceprimarul-sebi-raduConsilierii municipali se întrunesc joi în ședința Consiliului Local Municipal a lunii iulie.  În ședința ordinară anunțată  în data de 30 iulie, aleșii vor avea de dezbătut 20 de proiecte de hotărâre legate de diferite aspecte din municipiul Buzău. acestea sunt:

 • 1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al  II lea  2015,  precum şi rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2015;
 • 2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare, modernizare fântână arteziană din Piaţa Dacia, municipiul Buzău”;
 •  3.- proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Săhăteni, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Inter-comunitară „Buzău 2008”;
 • 4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Buzău în calitate de coorganizator al expoziţiei de pictură, grafică, sculptură şi arte decorative sub deviza „Artişti Plastici Buzoieni la Palatul Parlamentului”;
 • 5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru ora de manoperă pe categorii de activităţi practicate în calculul situaţiilor de plată şi a devizelor de lucrări de Societatea Comercială „Prestcom Serv” S.A. Buzău;
 • 6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute de Societatea Comercială „Trans – Bus” S.A. Buzău pentru activitatea de inspecţie  tehnică periodică;
 • 7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Trans – Bus” S.A. Buzău;
 • 8.- proiectul de hotărâre pentru atribuirea denumirii unei artere de circulaţie din municipiul Buzău;
 • 9.- proiectul de hotărâre pentru acordarea avizului în vederea  atribuirii unei denumiri imobilului de interes judeţean situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr. 3;
 • 10.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unei suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situată în municipiul Buzău, cartier micro 5,  strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter;
 • 11.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului exclusiv aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Olteţului lângă blocul 4A (4B);
 • 12.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului exclusiv aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc C1, parter;
 • 13.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Cuza Vodă;
 • 14.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău;
 • 15.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău;
 • 16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă,  Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, a imobilului „Platformă pentru depozitare şi activităţi comerciale” proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, aleea Jupiter, nr. 3 – piaţa Micro 5;
 • 17.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului, situat în  municipiul Buzău, strada Depoului nr. 1A;
 • 18.- plângere prealabilă înregistrată sub nr. 12.085/2015 pentru revocarea Hotărârii nr. 74/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local pe traseele secundare din municipiul Buzău şi revocarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public;
 • 19- referatul nr. 118/CLM/2015 al Serviciului Administrare Fond Locativ, referitor la Decizia nr. 193/24.02.2015 a Curţii de Apel Ploieşti şi la Decizia Civilă nr. 396/17.11.2014 pronunţată de Tribunalul Buzău, decizii civile definitive şi irevocabile, prin care se solicită încheierea contractului de închiriere în formă scrisă, în favoarea petentei Neagu Viorica, a apartamentului nr. 4 din blocul A 1, strada Gârlaşi, cartier Dorobanţi 2 din municipiul Buzău;
 • 20.- alte probleme ale activităţii curente.
S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: