Ședință extraordinară a Consiliului Județean Buzău – 16 noiembrie 2023

ORDINEA DE ZI a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din 16 noiembrie 2023

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

  1. Proiect de hotărâre nr. 251/2023 privind încetarea dreptului de administrare atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău 172/2018 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, pentru terenul proprietate privată a județului Buzău, situat în comuna Beceni – sat Dimiana;

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 252/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău” promovat de Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău în cadrul Fondului pentru Modernizare în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul – cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice.

 

SUPLIMENTAR

  1. Proiect de hotărâre nr. 253/2023 pentru aprobarea rectificării a XI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 254/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 255/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 256/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 257/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat.

 

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: