Ședință la Consiliul Județean, cu ordine de zi încărcată

cj-bz (1)Consilierii judeţeni sunt convocaţi joi în şedinţa ordinară a lunii iulie, pe ordinea de zi fiind incluse nu mai puţin de 30 de proiecte de hotărâre.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind:

1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul ÎI 2016 pe cele două secţiuni

2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2016

3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

4. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului ”George Ciprian ” Buzău

5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

6. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Judeţene Buzău

7. Stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecţie specială în două unităţi de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

8. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliile de Administraţie ale unor instituţii de cultură de interes judeţean

9. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliile de Administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar special

10. Numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

11. Numirea Consiliului de Administraţie al Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

12. Desemnarea reprezentantului Judeţului Buzău în Adunarea Generală a SC ”Compania de Apă” SĂ Buzău

13. Revocarea, la cerere, a domnului Ghiveciu Adrian-Iulian din calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Buzău şi desemnarea unui nou reprezentant

14. Desemnarea unor consilieri judeţeni că membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

15. Validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

16. Aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Buzău – România şi Raionul Dubăsari – Republica Moldova

17. Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău, Consiliul Raional Dubăsari, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău, Asociaţia pentru sprijinirea IMM-urilor buzoiene şi Şcoală ”Sfântul Apostol Andrei” Buzău

18. Aprobarea Acordului de cooperare între Consiliul Judeţean Buzău şi British Council

19. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzauin calitate de coorganizator al proiectului ”ECO TRAVEL – TINERI PENTRU ROMÂNIA” – Ediţia a ÎI-a, 2016

20. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău, în calitate de coorganizator, la manifestările organizate de Fundaţia ”Mareşal Alexandru Averescu” dedicate centenarului înfiinţării Armatei a 2-a

21. Modificarea poziţiilor nr. 51 şi nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău

22. Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al judeţului Buzău a imobilului cu destinaţia de Filiala a Bibliotecii Judeţene ”Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poştei nr. 1

23. Aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Buzaude trecere din domeniul public al comunei Pietroasele în domeniul public al Judeţului Buzău şi administrarea Consiliului Judeţean Buzău a DC 44 – DN1B – Saranga – Caltesti, km. 0+000 – 6+200

24. Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de execuţie din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

25. Aprobarea formei actualizate a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

26. Aprobarea unor modificări în organigramă, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Teatrrului ”George Ciprian” Buzău

27. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Bibliotecii judeţene ”V. Voiculescu” Buzău

28. Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 006 Buzău Autogară Sud – Merei – Naieni operatorului de transport SC NCĂ&Lascu Transport SRL

29. Exprimarea avizului Consiliului Judeţean Buzău în favoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licenţei de traseu, pe traseul nr. 2, Buzău, Gara CFR – Sapoca, pod Mâţeşti

30. Aprobarea unor modificări ale Actului constitutiv al SC ”DOMENII PREST SERV” SRL Buzău, precum şi ale organigramei şi statului de funcţii ale societăţii

NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI

– Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petitiilorianuarie-iunie 2016

– Buletin informativ cuprinzând informaţii de interes public, conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016 (formă actualizată)

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: