Urșii au făcut prăpăd în nouă comune. Localnicii sunt terorizați

ursUrșii fac prăpăd în localități din zona de munte. De la începutul anului au fost sesizate 24 atacuri ale urşilor asupra animalelor domestice, față de 32 de atacuri în întreg anul 2015. Potrivit unei situații prezentate ieri de reprezentanți ai Agenției de Protecția Mediului în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, au fost anunțate atacuri  la suine, caprine, ovine şi la familii de albine, după cum urmează: patru în comuna Beceni, patru în oraşul Pătârlagele, şapte în comuna Colţi, trei în comuna Lopătari, unul în comuna Mânzăleşti, două în comuna Pardoşi, unul în comuna Grebănu, unul în comuna Topliceni și unul în comuna Bozioru.

În  baza proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor, Garda Forestieră Focșani a emis până în prezent 14 decizii de acordare a despăgubirilor pentru pagubele produse de specia urs brun (transmise către M.M.A.P. pentru efectuarea plăților), 4 decizii de neacordare a despăgubirilor, 5 decizii fiind în curs de analiză și redactare.

Ca urmare a petițiilor transmise de autoritățile administrațiilor publice locale și de locuitorii comunelor Colți, Murgești și Pătîrlagele am solicitat gestionarilor fondurilor cinegetice, ca în baza atribuțiilor ce le revin, să aplice cu celeritate toate măsurile legale pentru stoparea acestui fenomen îngrijorător, cum ar fi: acțiuni de goană, hrană de abatere, pândă și recoltare cu prioritate a exemplare de urs care, în mod repetat, provoacă pagube în localitățile premenționate. Conform rezultatelor acțiunii de evaluare a speciilor de animale strict protejate finalizată în luna mai 2015, efectivele de animale din specia urs brun identificate pe raza județului Buzău au fost evaluate la un număr de 535 exemplare. Pentru anul în curs, acţiunea de evaluare a efectivelor speciilor strict protejate (urs, lup, pisică sălbatică şi râs) se va finaliza la 30.05.2016.

Numărul maxim de intervenție pentru specia urs brun, acordat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru sezonul de vânătoare 2014-2015, a fost de 10 exemplare,  care au fost recoltate integral.

Pentru sezonul de vânătoare 2015-2016, care cuprinde intervalele 15 septembrie – 31 decembrie 2015 şi 15 martie-14 mai 2016, a fost aprobat un număr maxim de intervenţie de 12 exemplare distribuite celor şase gestionari ai fondurilor cinegetice, din care până la data prezentei au fost recoltate 4 exemplare (3 exemplare A.J.V.P.S Buzău și 1 exemplar A.V.P.S. Interagro București).

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: