Comunicat de presă al senatorului Dorin Bădulescu: ,,Sistemul înscrierilor la unitatea școlară arondată după criteriul exclusiv al domiciliului trebuie schimbat”

,,În conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 3.181/2019, prima etapă din procesul de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 4 și 22 martie 2019. Părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali pot completa cererea-tip de înscriere online sau la secretariatul unității de învățământ în care se dorește înscrierea copilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ în care se dorește înscrierea, în prezența părintelui și a unui membru al comisiei.

Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate – şcoala de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene și Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. A doua etapă de completare/depunere a cererilor-tip de înscriere este programată între 2 și 8 aprilie și se adresează copiilor care nu au fost înscriși sau care nu au participat în prima etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile.

Un fenomen care apare în această perioadă îl reprezintă migrația părinților (adică schimbarea domiciliului cel puțin temporar) atunci când doresc să înscrie copilul la altă unitate de învățământ. Astfel, prin menținerea acestei situații părinții sunt obligați să facă demersuri pentru a eluda dispozițiile legale incidente prin schimbarea domiciliului, deși domiciliul lor real se află la altă adresă. Din punctul meu de vedere persistența în această situație a arondării obligatorii după domiciliul părinților pe circumscripții trebuie revizuită, deoarece nu este în interesul superior al copilului și obstrucționează manifestarea autorității părintești.

Din această perspectivă soluția este aceea ca unitățile de învățământ să pună la dispoziție cel puțin 25% din locurile disponibile pentru solicitări de înscriere din alte zone decât circumscripțiile stabilite încă de la prima etapă de înscriere. Etapa a doua ar trebui modificată corespunzător.  Am formulat privitor la această problemă o interpelare ministrului de resort și i-am propus o soluție mai suplă. Există chiar și acum posibilitatea modificării criteriilor de înscriere astfel că se impune găsirea soluției optime chiar începând cu anul 2019”.

        Senator ALDE, Dorin – Valeriu Bădulescu

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: