Consiliul Judeţean Buzău se întruneşte marți în prima şedinţă ordinară din acest mandat

 

13493612_753674434774550_1232621114_oConsiliul Judeţean Buzău a fost convocat marţi, 28 iunie, de la ora 9.00, în prima şedinţă ordinară din mandatul actual. Consilierii judeţeni vor stabili componența celor cinci comisii de specialitate cu care funcţionează Consiliul Judeţean, respectiv, Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi turism, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Al doilea punct pe ordinea de zi este Rectificarea a III-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe 2016, această fiind şi prima rectificare bugetară din actualul mandat al noului Consiliu Judeţean.

În cadrul aceleiaşi şedinţe se va aproba participarea la cursuri de perfecţionare a consilierilor judeţeni aleşi pentru mandatul 2016-2020.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: