HOTĂRÂREA NR. 25 din data de 15.09.2020 privind Soluționarea plângerii depuse de către Organizația Municipală Râmnicu Sărat a Partidului Social Democrat Buzău (PSD) la BEC nr. 2 Râmnicu Sărat sub nr. 28/14.09.2020

Urmare a convocării membrilor Biroului Electoral de Circumscripție nr. 2 – Râmnicu Sărat, se constată întrunit cvorumul prevăzut de art. 42 din Legea 115/2015.

În data de 14.09.2020, s-a înregistrat la sediul BEC nr. 2 Râmnicu Sărat sub nr. 28/14.09.2020 plângerea depusă de către Organizația Municipală Râmnicu Sărat a Partidului Social Democrat Buzău (PSD).

În data de 15.09.2020 s-a înregistrat la sediul BEC nr. 2 Râmnicu Sărat sub nr. 34/15.09.2020 întâmpinarea depusă de către Partidul Național Liberal – filiala Buzău.

Având  spre  soluţionare plângerea formulată  de Organizația Municipală Râmnicu Sărat a Partidului Social Democrat Buzău (PSD), în condiţiile art. 80 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 2 Râmnicu Sărat reţine următoarele:

Prin plângerea formulată şi înregistrată  sub nr. 28/14.09.2020, Organizația Municipală Râmnicu Sărat a Partidului Social Democrat Buzău (PSD) a solicitat ca Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 2 Râmnicu Sărat, prin hotărâre, să constatate faptul că numitul VIOREL HOLBAN, candidatul  Partidul National Liberal la funcția de primar al Municipiului Râmnicu Sărat,  a încălcat prevederile art. 26 alin (1) și alin (2) din Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020, din 06.08.2020, adoptat prin Hotărârea AEP nr. 4/2020 și să se dispună oprirea distribuirii clipurilor electorale, sponsorizate personal de către candidat în rețeaua Facebook, fără menâiunile speciale prevăzute de lege și fără codul mandatarului financiar.

În motivare, se arată că începând cu data de 28 august 2020 și până în prezent, în localitatea Râmnicu Sărat,  candidatul Partidului National Liberal la funcția de primar al Municipiului Râmnicu Sărat a postat pe Facebook  materiale de propagandă electorală, fără respectarea condițiilor cerute de lege și fără a avea inscripționat codul mandatarului financiar.

Se arată că Holban Viorel a postat materiale electorale sponsorizate personal, așa cum rezultă din înscrisurile anexate, fără a îndeplini condițiile mai sus-menționate.

Față de nerespectarea acestor prevederi legale, în baza art. 54 din Legea nr. 334/2006, raportat la dispozițiile legale încălcate și la prevederile pct. 15 din Anexa 1 la Hotararea nr.4/2020 a AEP, s-a solicitat și AEP să dispună  sancționarea persoanelor care se fac vinovate de săvârsirea faptelor mai sus menționate.

În probaţiune, s-au depus mai multe fotografii.

Analizând materialul probator, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 2 Râmnicu Sărat reţine următoarele:

Pornind de la definiţia „materialului de propagandă electorală” dată de art. 36  alin. (7) din Legea nr. 334/2006: este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;
 2. b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
 3. c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
 4. d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

Conform art. 36 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, în campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi cetăţenii cu drept de vot au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, comunicare directă cu alegătorii, utilizare a televiziunii, a radioului, a presei scrise, a mijloacelor electronice şi a celorlalte mijloace de informare în masă. (2) În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:

 1. a) afişe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj;
 2. b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;
 3. c) publicitate în presa scrisă;
 4. d) materiale de propagandă electorală online;
 5. e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite.

Potrivit art. 36 alin. (3 ind. 2) din Legea nr. 334/2206, în termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, competitorii electorali au obligaţia de a transmite la Autoritatea Electorală Permanentă o declaraţie cuprinzând informaţii privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora.

La art. 36 alin. (4), (5)  din acelaşi act normativ, cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora – candidaţi independenţi, partide politice sau alianţe politice; producerea şi difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege este interzisă.

Conform art. 39 alin. (3) din Normele Metodologice din 2016 de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima sau de a utiliza pe toate materialele de propagandă electorală cel puţin următoarele date:

 1. a) denumirea partidului politic, a alianţei politice sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau numele candidatului independent care le-a comandat, după caz;
 2. b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
 3. c) codul unic de identificare primit de la Autoritatea Electorală Permanentă;
 4. d) tirajul, în cazul materialelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) şi f).

Astfel, pentru ca materialul evocat să fie considerat „material de propagandă  electorală” în sensul legii, el trebuie să întrunească cumulativ o serie de condiţii, şi anume:

– să se refere la un partid participant la alegeri, clar identificat  – cerinţa este întrunită, referirea la Partidul Liberal Naţional, Viorel Holban, participanţi la alegeri există;

– este utilizat pe perioada campaniei electorale – cerinţa este întrunită faţă de dispoziţiile art. 25 alin. (1) lit. b din Hotărârea nr. 4/2020 a Autorităţii Electorale Permanente;

– are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg  –  cerinţa este întrunită, materialele fiind difuzate în mediul online, prin aplicaţia Facebook;

– au fost utilizate denumirea partidului politic care le-a comandat, denumirea operatorului economic care le-a realizat, CUI prevăzut la art. 34 alin. (13) – cerinţa nu este întrunită, pe materiale difuzate online prin aplicaţia Facebook fiind utilizat doar CUI atribuit de AEP: 21200012.

Astfel se observă neîndeplinirea cerinţelor legale cumulative prevăzute de art. 39 alin. (3) din Normele Metodologice din 2016 de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, respectiv în cadrul materialelor de propagandă electorală online, PNL, prin candidatul la funcţia de primar al mun. Râmnicu Sărat şi la Consiliul Local al mun. Râmnicu Sărat, dl Viorel Holban, nu sunt utilizate: denumirea partidului politic care le-a comandat, denumirea operatorului economic care le-a realizat.

Cu privire la apărarea formulată prin întâmpinare, potrivit căreia PNL nu-şi asumă materiale publicate pe platforme de distribuţie online, că nu pot fi imputate partidului, că partidul nu-şi asumă faptele membrilor de partid care nu au girul oficial al forurilor de conducere ale PNL filiala Buzău, urmează a fi îndepărtate având în vedere următoarele considerente:

– prin întâmpinarea formulată de către PNL filiala Buzău nu se contestă contul de pe aplicaţia Facebook, nu se menţionează că este fals, respectiv ca neaparţinând candidatului PNL la funcţia de primar al mun. Râmnicu Sărat, dl Viorel Holban;

– PNL Filiala Buzău, inclusiv candidatul partidului la funcţia de primar, dl Viorel Holban, trebuie să respecte dispoziţiile legale;

– Partidul Naţional Liberal – filiala Buzău poate impune membrilor de partid respectarea cerinţelor legale.

Analizând conţinutul plângerii şi a anexelor acesteia, se observă că PNL, prin candidatul la funcţia de primar, dl Viorel Holban, a publicat în mediul online, pe aplicaţia Facebook, materiale de propagandă electorală online care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, menţionate anterior, astfel că plângerea este întemeiată.

De asemenea, se constată că plângerea nu face referire la conţinutul postărilor, în sensul că acestea ar conţine mesaje cu caracter discriminator şi/sau defăimător cu privire la ceilalţi candidaţi, ci doar că persoana care candidează la funcţia de primar şi consilier local, dl Viorel Holban, transmite mesaje electorale, promovându-se online, fără respectarea dispoziţiilor legale.

Se mai reţine că nu s-a depus de către PNL filiala Buzău sau de candidatul la funcţia de primar şi consilier local, dl Viorel Holban, un contract de prestări servicii având ca obiect administrare cont Facebook al candidatului Viorel Holban, promovarea acestuia pe site-ul de socializare facebook, înscrisuri care să dovedească de cine a fost plătit materialul de propagandă electorală online.

În urma verificărilor efectuate la data de 15.09.2020, ora 17.20 de către preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 2 Râmnicu Sărat și ceilalți membrii, pe aplicaţia Facebook, se constată că materialele de propagandă electorală online la care se face referire în plângere nu au fost retrase.

În concluzie, materialele difuzate online nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (3) din Normele Metodologice din 2016 de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, art. 36 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 şi art. 26 din Hotărârea nr. 4/2020 a Autorităţii Electorale Permanente.

Plângerea a fost analizată în ședința Biroului Electoral de Circumscripție nr. 2 Râmnicu Sărat din data de 15.09.2020, ora 17,15.

Având în vedere că prin materialul probator anexat plângerii se face dovada celor susținute în plângere, se va constata cu majoritate  de voturi că plângerea formulată este întemeiată.

În ceea ce privește solicitarea de sesizare a autorităților competente cu majoritate  de voturi s-a hotărât față de cele invocate și probele prezentate că se impune sesizarea Autorității Electorale Permanente pentru cercetarea faptelor reclamate de natură a atrage răspunderea contravențională.

S-a formulat opinie separată de către dl Torcărescu Ștefan – membru din partea PNL, în sensul că a solicitat respingerea plângerii.

Pentru considerentele de mai sus, în temeiul art. 80 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 2 RÂMNICU SĂRAT

                                           HOTĂRĂȘTE

Admite plângerea formulată de Organizația Municipală Râmnicu Sărat a Partidului Social Democrat Buzău (PSD), cu sediul în Râmnicu Sărat, str. Toamnei, bl. 21 A, prin președinte executiv PSD Râmnicu Sărat Predonescu Lucian.

Dispune înlăturarea de către PNL filiala Buzău și dl Viorel Holban a materialului electoral de propagandă online care face obiectul plângerii.

Admite solicitarea de sesizare a Autorității Electorale Permanente pentru cercetarea faptelor reclamate de natură a atrage răspunderea contravențională.

Împotriva prezentei hotărâri se poate formula și depune contestație la B.E.J Buzău, în termen de 24 ore de la afișare.

Afișarea unui exemplar din prezenta la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 2 – Râmnicu Sărat.

Publicarea în presa a unui exemplar din prezenta hotărâre.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: