A LUAT FIINȚĂ AVOCATUL COPILULUI! ÎN CURÂND, VA FI O INSTITUȚIE FUNCȚIONALĂ ȘI ACTIVĂ

 

Sursa foto: legestart.ro

Camera Deputaților a adoptat cu 278 de voturi Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului. Acest act normativ creează cadrul legal pentru înființarea Domeniului pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. Astfel, ia ființă Avocatul Copilului, funcție care va fi îndeplinită de un adjunct al Avocatului Poporului.  Proiectul de Lege vine ca un răspuns la recomandările făcute de Comitetul ONU pentru drepturile copilului de la Geneva care încurajau România să revizuiască statutul și eficiența Avocatului Poporului în domeniul promovării și protecției drepturilor copilului și să promoveze o nouă structură care să ducă la îndeplinire în mod eficient și semnificativ mandatul care privește capacitatea de a primi și gestiona plângeri de la/sau în numele copiilor legate de încălcarea drepturilor acestora.

„Este un progres făcut în direcția bună de către actuala legislație în ceea ce privește drepturile copilului. Dacă până acum aveam un adjunct al Avocatului Poporului care printre alte atribuții se ocupa și de domeniul acesta, acum va exista o persoană desemnată special pentru a se dedica exclusiv protejării drepturilor celor care sunt încă prea mici pentru a se putea apăra singuri” a menționat Sebastian Radu, deputat, membru în Comisia pentru sănătate și familie care a avizat favorabil în unanimitate proiectul de Lege.

Conform modificărilor pe care le va aduce acest proiect de Lege, Avocatul Copilului va acționa în scopul promovării și protejării drepturilor copiilor în vârstă de până la 18 ani și va susține și încuraja respectarea și promovarea acestora. Va putea soluționa sesizările făcute de copii sau de reprezentanții acestora în legătură cu acțiunile instituțiilor publice din domeniul sănătății, educației și protecției sociale a copilului, va colabora cu structurile formale ale copiilor și, în măsura în care va considera necesar, va sesiza autoritățile competente, va formula propuneri de măsuri menite să încurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc.

„Încurajarea participării la luarea deciziilor care îi privesc, evident după o anumită vârstă, mi se pare o acțiune esențială în educarea și responsabilizarea adulților de mâine. Atunci când implicăm tinerii în procesul de realizare a politicilor care îi afectează am putea avea ca rezultat oameni activi mult mai bine pregătiți, a căror ocupație se pliază pe talentul nativ într-un domeniu sau altul, cetățeni mult mai interesați să protejeze la rândul lor drepturile de care la un moment dat au beneficiat” a mai spus demnitarul buzoian Sebastian Radu. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului face parte din categoria legilor organice și a fost înaintat Senatului pentru a fi dezbătut. Dacă este primit la fel de favorabil și de senatori, în curând Avocatul Copilului va fi o instituție funcțională și activă.

S-AR PUTEA SĂ TE INTERESEZE: